Home Sumero aktivnosti Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom

8
0

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO, u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ koji se realizira uz podršku Misije USAID-a u BiH i Američkog naroda, 01.04.2014. u Sarajevu, otvorio je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Glavni cilj Centra je osposobljavanje korisnika za nezavisno življenje u lokalnoj zajednici, zamoodređenje i samozastupanje te realizacija osnovnih ljudskih prava, osoba s invaliditetom.

“Ovo je nešto što mi već godinama radimo s organizacijama osoba s invaliditetom, a to je provedba strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom kroz stvaranje regionalnih koalicija, radimo na osnaživanju osoba s invaliditetom u njihovoj lokalnoj zajednici”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber.

Stručni konsultant u SUMERO-u dr.sc. Haris Memišević je naglasio da projekt „Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ predstavlja novu paradigmu usluga ovoj populaciji.

“Cilj projekta je da poboljša način života osoba s invaliditetom u BiH. Dosadašnja praksa je pokazivala da se ove osobe mahom nakon završenog formalnog obrazovanja smještaju u institucije. Savez SUMERO mijenja čitav taj pristup jer će osobe sada moći ostati u lokalnoj zajednici”, izjavio je Memišević.

Osim edukativno-odgojnog aspekta, projekt ima za cilj i podizanje svijesti javnosti te smanjivanje predrasuda društva u cjelini prema osobama s invaliditetom, a isti centri su protekle sedmice otvoreni u Bugojnu, Odžaku te Prozor- Rami.

Jedna od aktivnosti koa će se realizirati u narednom periodu, za smanjivanje predrasuda u društvu jeste “Idemo na kafu“ u kojoj će učenici i studenti zajedno s osobama s invaliditetom izlaziti u grad i međusobno se upoznavati.