Home Sumero aktivnosti Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Odžaku

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Odžaku

5
0

Otkrivanjem ploče 27.Marta, na ulazu u objekat Udruge roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama “Kuća nade” u Odžaku, otvoren je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Ploču su otkrili načelnik općine Odžak dr.sc. Hajrudin Hadžidedić i predstavnica USAID-a, Dalma Čengić.

Centar je otvoren u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“ koji, uz financijsku podršku Misije USAID-a I Američkog naroda u našoj zemlji, provodi Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO.

Cilj ovog projekta je raditi na modernom pristupu u pružanju usluga iz oblasti socijalne zaštite osoba s invaliditetom.

Udruga “Kuća nade” jedna od partnerskih organizacija na ovom projektu, koji je nastao iz potrebe da se humanizira i modernizira sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Unaprijeđeni će centri osigurati da i do 1000 njihovih korisnika primaju usluge rehabilitacije, od govorne terapije, preko Braillovog pisma, pa do sportskih i rekreativnih aktivnosti, ali će također osigurati i treninge I kurseve poput kuharskih, koji mogu unaprijediti samostalni život osoba s invaliditetom.

Dugoročni cilj je da svako mjesto u BiH ima svoje centre za osnaživanje i rehabilitaciju, koji bi mogi pružiti usluge svojim korisnicima, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima na području samostalnog življenja, samoodređenja, samozastupanja, osnaživanja njihovih kapaciteta, planiranja usmjerenog na osobu, realizacije prava, rehabilitacije, edukacije i brojnim drugim oblastima.

Ovom događaju prisustvovali su i predsjedatelj Općinskog vijeća Odžak Pero Radić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u vladi ŽP Blaž Župarić, ravnateljica Centra za socijalni rad Ivka Božić, predstavnici SUMERA, medija i dr.