Naslovnica Aktualni projekti Održan sastanak sa direktoricom Centra za socijalni rad Konjic

Održan sastanak sa direktoricom Centra za socijalni rad Konjic

Predstavnici Sumera su održali sastanak sa direktoricom Centra za socijalni rad Konjic, gđom. Nadirom Đapo koja je istakla da je uspostavljanje programa “Stanovanje u zajednici uz podršku” neophodno i u Konjicu. Na sastanku su dogovoreni konkretni koraci koji vode ka prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizaciji osoba sa intelektualnim teškoćama sa područja ovog grada.

Program Život u lokalnoj zajednici kao i aktivnosti za unapređenje procesa deinstitucionalizacije je podržao među ostlim donatorima i USAID kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire.