SUMERO

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine koji je formalno uspostavljen 2000. godine, broji 30 članica i veliki broj partnerskih organizacija širom Bosne i Hercegovine.

Misija

 SUMERO kao Savez organizacija civilnog društva promovira ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

Vizija

 Društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.

Mreža članica i partnera SUMERO u BiH

Sumero okuplja i usko sarađuje sa mnogobrojnim organizacijama koje zastupaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske što nam daje mogućnost da za ovu populaciju utičemo na donošenje pozitivnih promjena na području cijele Bosne i Hercegovine

 • 20 organizacija (udruženja)
 • 2 dnevna centra
 • 4 zavoda

Ključna dostignuća u 2016

 • Otvoren novi Sumero centar u Vogošći
 • Intenziviran proces deinstitucionalizacije u lokalnim zajednicama u BIH
 • Povećan broj korisnika u programu „Život u lokalnoj zajednici“ za osobe s intelektualnim teškoćama
 • Uključivanje u projekat „ Jačanje DI procesa u BIH“
 • Uspješno implementiran EU projekat Person – rad na inicijativi za izmjene zakonske regulative u pogledu prava na poslovnu sposobnost
 • Unaprijeđena saradnja sa lokalnim i internacionalnim organizacijama
 • Uključivanje u projekat «Podrška inkluziji za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini»
 • Nastavljena saradnja sa Češkom ambasadom, razvojnom agencijom i češkom nevladinom organizacijom People in Need
 • Uspostavljena saradnja sa organizacijom Help – Hilfe zur selbsthilfe e.v. Sarajevo

Najvažniji programi i projekti koji su implementirani

 • Projekat „Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“
 • Projekat PERSON – Partnerstvo za osiguranje Reforme podrške sistema poslovne sposobnosti
 • Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku
 • Klub samozastupnika
 • Projekat Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama
 • Nastavak izgradnje objekta Sumero Centra za podršku OSI u Vogošći
 • Projekat Jačanje kapaciteta i unapređivanje procesa zapošljavanja kroz uspostavu centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikciju osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa u FBiH
 • Tradicionalna volonterska akcija „Probudite se“
 • Nastavak uspješnog rada USPON d.o.o

SUMERO tim

Lions Club

Lions Club

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta

People i Need

People i Need

Godišnji izvještaj za 2014. godinu

Godišnj izvještaj za 2014. godinu

Godišnji izvještaj za 2015. godinu

Godišnji izvještaj za 2015. godinu

Securitas

Sponsor

Tondach

Sponsor

BBRZ

Sponzor

Haris Haverić

Direktor

Fata Ibralić

Predsjednica

Korisnika

Stambenih zajednica

Kantona

Tondach

Sponsor

NUI Galway

Sponzor

EU

Sponzor

USAID

Sponzor

Deinstitucionalizacija

Projekat Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama

Lokalna zajednica

Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku

PERSON

Projekat PERSON – Partnerstvo za osiguranje Reforme podrške sistema poslovne sposobnosti

Osnaživanje i rehabilitacija

Projekat „Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“

The European Association of Persons with Intellectual Disabilities and their Families

SUMERO je ponosna članica

Inclusion Europe