Procjena potreba osoba sa intelektualnim teškoćama

procjenaU okviru projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH”, koji finansira USAID, u Sarajevu je organiziran trening na temu ”Procjena potreba osoba sa intelektualnim teškoćama”. Trening za projektne timove i partnerske organizacije održali su predavači: Prim.dr. Fehma Kovač, Arnela Skopljak, Edin Pita i Inga Biščević.

Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH

SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM SE MORA MODERNIZIRATI I HUMANIZIRATI

Okrugli stol - Unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom u BiH

Okrugli stol – Unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom u BiH

Sinergija zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sektora neophodna je za efikasnije i racionalnije djelovanje prema osobama sa invaliditetom, jedan je od zaključaka okruglog stola koji se o temi “Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, održao 25. i 26. februara u hotelu Hollywood, u organizaciji Saveza organizacija za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama FBIH – SUMERO. Ključni akteri i akterke iz nevladinog sektora i međunarodnih organizacija zajedno su sa predstavnicima vlasti razgovarali o poboljšanju sistema socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom, a podršku organizaciji ovog okruglog stola dala je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID.

Ističući zajednički stav da je zaposlenje jedan od najvažnijih faktora koji utiču na kvalitet života osoba s invaliditetom, direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, naveo je kako je u ovaj proces potrebno uključiti i poslodavce kako bi i oni bili direktni sudionici procesa unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom. “Smatramo da je potrebno izvršiti analizu tržišta rada u BiH s ciljem bolje i kvalitetnije profesionalne orijentacije osoba sa invaliditetom. Učesnici i učesnice su još jednom napomenuli da je Bosna i Hercegovina kao potpisnica UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom obavezna da obezbijedi pristupačno okruženje osobama sa invaliditetom, te se nadamo da će se to uskoro i postići na svim administrativno-teritorijalnim nivoima u BiH“, rekao je Haverić te dodao da je potrebno modernizirati i humanizirati sistem socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Neki od zaključaka konferencije su i da je trenutni model kategorizacije djece sa smetnjama u razvoju diskriminatoran i da ga je potrebno mijenjati, da je rana intervencija neophodna za svu djecu sa razvojnim teškoćama, te da je neophodno usaglasiti terminologiju u sektoru invaliditeta na način da bude precizna i nestigmatizirajuća.

Navodeći mišljenje učesnika i učesnica okruglog stola kako političke stranke trebaju kreirati više inicijativa koje se odnose na unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom, direktor Službe za zapošljavanje KS, Igor Kamočaji, rekao je da neophodno kreirati model ”totalne koordinacije” organizacija za osobe sa invaliditetom, s ciljem zajedničkog nastupa u javnom zagovaranju prema donosiocima odluka. “Smatramo da osobe sa invaliditetom moraju podići svoje kapacitete kako bi razumijele sopstveno, ali i stanje u BiH, jer jedino tako mogu biti spremni da kvalitetnije nastupe prema donosiocima odluka“, naglasio je Kamočaji te dodao da se moraju iskoristiti postojeći pravni akti i započete reforme socijalnog sektora, jer one mogu rezultirati da obaveze institucija prema osobama s invaliditetom budu jasno definisane i raspodijeljene.

Ova aktivnost organizovana je u okviru dvogodišnjeg projekta „Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“. Projekat je podržan od USAID Misije u Bosni i Hercegovini uz pomoć američkog naroda. Projekat je nastao iz potrebe da se humanizuje i modernizuje sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u BiH kroz uspostavu Centara za osnaživanje i rehabilitaciju širom BiH.

Trening na temu ”Nezavisno življenje osoba sa intelektualnim teškoćama”

trening2Organizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz svih područja BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”Nezavisno življenje osoba sa intelektualnim teškoćama”. Predavači na treningu bili su Fata Ibralić, Predsjednica Saveza SUMERO i Haris Memišević, stručni saradnik Saveza SUMERO. Predavanja, nivo stečenog znanja te radionice koje su organizovane u sklopu treninga učesnici su ocijenili visokom ocjenom. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH.

Posjeta grupe ukrajinskih mirovnih, medijskih, kulturnih i javnih djelatnika

posjetaUdruženje „Mirovna Akademija“ organiziralo je posjetu grupe ukrajinskih mirovnih, medijskih, kulturnih i javnih djelatnika Bosni i Hercegovini.
U sklopu ove posjete, projektni tim Saveza SUMERO ugostio je tim stručnjaka iz Ukrajine koji u svojoj zemlji rade u oblasti socijalni zaštite. Cilj sastanka bio je upoznati kolege iz Ukrajine kako se problemi u ovoj oblasti rješavaju u BiH.

Radionica o invaliditetu

radionicaNekoliko stotina učenika Treće Gimnazije i Katoličkog školskog centra iz Sarajeva učestvovali su na radionicama o invaliditetu koje je Savez Sumero organizovao u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”.

Savez SUMERO je u saradnji sa profesionalcima u oblasti invaliditeta kreirao plan aktivnosti za podizanje svijesti mladih osoba o položaju i pravima osoba sa invaliditetom. Cilj je da se ovi mladi ljudi, kao stub BH društva, edukuju u oblasti invaliditeta i da svojim vršnjacima i okolini šire pozitivne stavove o osobama sa invaliditetom i na taj način smanje predrasude prema ovoj populaciji.

Pored informisanja o invaliditetu, dio radionica bila je i simulacija invaliditeta koja je imala za cilj pokazati učenicima kako je to biti osoba sa invaliditetom kroz simuliranje invaliditeta. Ova strategija se pokazala veoma efikasna za razvijanje empatije prema osobama sa invaliditetom.

Naša iskustva su nedvosmisleno pokazala da su druženje i edukacija najbolji način za eliminisanje predrasuda. To pokazuju i volonteri Saveza Sumero, učenici Treće gimnazije I katoličkog školskog centra u Sarajevu, koji svojim angažmanom pokazuju kapacitete mladih ljudi i utiču na stvaranje pozitivnih stavova u društvu. Smatramo da i učenicima drugih škola u Kantonu Sarajevo i ostaku BiH treba pružiti mogućnost edukacija i druženja sa osobama sa invaliditetom.

Projekat ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH” podržava USAID Misija u BiH.

Page 20 of 23« First...10...1819202122...Last »