Home Aktualni projekti Nastavljena odlična saradnja sa Centrom za socijalni rad Cazin

Nastavljena odlična saradnja sa Centrom za socijalni rad Cazin

13
0

Osobe sa intelektualnim teškoćama imaju pravo na život u lokalnoj zajednici u skladu sa mogućnostima i potrebama, te uz adekvatne servise podrške u zajednici.

Nastavljajući odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad Cazin na čelu sa gđom. Amelom Toromanović, organiziran je sastanak stručnog tima za mapiranje i identifikaciju osoba koje će biti uključene u program “Život u lokalnoj zajednici” na području ovog grada.

Nadamo se da će ova lokalna zajednica biti slijedeća u kojoj će se pokrenuti socijalna usluga stanovanja u zajednici uz podršku.