Home Sumero aktivnosti Monitoring posjeta USAID Inspire

Monitoring posjeta USAID Inspire

8
0

Monitoring posjeta predstavnika Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID Inspire bila je prilika da razgovaramo o trenutnoj situaciji i napretku projekta ”Život u lokalnoj zajednici”. Posebnu pažnju smo posvetili razvoju Akcionog plana za deinstitucionalizaciju, te saradnji sa novim lokalnim zajednicama i institucijama na svim nivoima vlasti.

Zahvaljujemo se na dosadašnjoj podršci kojom se osigurava da dio osoba s intelektualnim teškoćama uključenih u program žive u svojim lokalnim zajednicama. Podsjećamo, u program je do sada uključeno 150 osoba koji žive samostalno u zasebnim stambenim zajednicama uz podršku stručnog osoblja.