Koji su izazovi i perspektive inkluzije u KS

Danas Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, organizuje konferenciju “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“.

VIDEO SNIMAK MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 

SUMERO organizator konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“

Inkluzija je šansa za sviju, a inkluzivno obrazovanje i inkluzivna socijalna politika su dio integralnog opšteg obrazovanja i sistema socijalne zaštite, neodvojive u specifičnoj pripremi za društvo jednakih mogućnosti. Za adekvatnu inkluzivnu praksu nije dovoljan samo usmjeren zakon već i njegova provodivost u praksi, zaključci su konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“ koja je održana u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO i uz pokroviteljstvo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Konferencija na kojoj su prisustvovali predstavnici institucija vlasti, NVO sektora te niz eksperata iz različitih oblasti ključnih za proces inkluzije, organizovana je u okviru Dječije nedjelje koja se od 02. do 08. oktobra obilježava u Kantonu Sarajevo.

 

Obrazovni sistem već godinama potiče predrasude i stereotipe i zbog toga je potrebno korjenito promijeniti stavove i pristup osobama sa invaliditetom. Inkluzija osoba sa invaliditetom u društvo je obaveza države, a mi želimo biti oni koji će pokrenuti procese i implementirati inkluziju kao život u lokalnoj zajednici“,  istakao je na otvaranju konferencije direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, te dodao da osobe sa invaliditetom imaju pravo i zaslužuju život dostojan čovjeka.

Dodatni zaključci konferencije su da je edukacija stručnjaka o specifičnostima invaliditeta potrebna na svim nivoima, da je inkluzija proces uključivanja svih koji su dugo ostajali socijalno isključeni te da je potrebna promjena sistema podrške osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Također, naglašeno je da je za inkluziju u svim sferama života potreban otkrivajući, a ne dijagnosticirajući pogled te da osobe sa invaliditetom imaju iste želje, radosti, granice i razočarenja kao i svi drugi.

 

U svom predavanju o temi “Izazovi i perspektive inkluzije u Kantonu Sarajevo“, predavač Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, doc.dr. Haris Memišević, naglasio je potrebu osposobljavanja nastavnike za rad sa djecom sa poteškoćama i analizu rezultata tog rada. “Obrazovanje definitivno treba reformu koja će donijeti nove metode rada, poboljšati saradnju između škola i unutar škole te poboljšati pripremu nastavnika i odgajatelje. Cilj ovog inkluzivnog procesa trebao bi biti dostizanje maksimuma intelektualnog potencijala svakog djeteta“, rekao je doc.dr. Memišević.

 

Moderirajući diskusiju sa prisutnim gostima i učesnicima konferencije, predsjednica Udruženja mladih Ružičnjak-Los Rosales, Jasna Rebac, navela je poraznu činjenicu da BiH frizira podatke u izvještajima o poštovanju ljudskih prava, dok je u svom izlaganju direktor KJU Porodično savjetovalište KS, Senad Alić, predstavio projekat ZaJedno te najavio izradu programa koji će u skorom periodu putem odjeljenskih zajednica edukovati učenike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo o inkluziji.

 

U BiH, djeca i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom.

Proces deinstitucionalizacije socijalno ugroženih građana je posebno važan

Na inicijativu “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” danas su ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović primili predstavnike ovog centra Harisa Haverića, Minelu Ćeško i Zlatana Horu. Oni su im, ovom prilikom, uručili zahvalnice za podršku koju pružaju u radu njihovog centra.

Upoznali su resorne ministre kako oni za svoje korisnike održavaju kurseve engleskog jezika, dekupaža, kao i da imaju plastenike.

Razgovarano je o daljnjem procesu deinstitucionalizacije u Kantonu Sarajevo, jer se tu prvenstveno radi o potrebama socijalno isključenih građana KS, a zahvaljujući američkim donatorima nedavno je kupljena nekretnina koja je namijenjena za realizaciju ovog vrlo važnog procesa.

Ministrica Dautbegović i ministar Nenadić su informisali predstavnike Sumera o aktivnostima Vlade KS, ali i o nastavku realizacije zajedničkih projekata organizacijama koje poput njih odgovorno i posvećeno vode brigu o socijalno ugroženoj populaciji.

Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar

Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u Hotonju. Članovi Grupe za samozastupanje SUMERO su kroz par prezentacija sa njima podijelili svoja dotadašnja iskustva, te ukazali na važnost samozastupanja za osobe s invaliditetom. Bila je ovo izvrsna prilika za razmjenu zajedničkih ideja i diskusiju o potencijalnim budućim zajedničkim aktivnostima i inicijativama.

Posjeta je organizirana uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka.

I Kanton Sarajevo se priključuje procesu deinstitucionalizacije

Potpisan Sporazum o saradnji koji omogućuje uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu

U prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici upriličeno je zvanično potpisivanje Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.
Sporazum su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Adnan Podžo i direktor “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” Haris Haverić.

Potpisnici ovog sporazuma su između ostalog saglasni da zajednički provedu Program prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, preveniraju smještaj osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite (prevencija institucionalizacije) i izvrše deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom, pruže organizovanu i stručnu podršku osobama sa invaliditetom sa područja Kantona i organizaciju smještaja u stambenim jedinicama, te zajednički rade transfer znanja, studijske posjete, kampanje javnog zagovaranja i druge dostupne metode organizacionog i stručnog jačanja na polju razvoja savremenih socijalnih usluga u Kantonu Sarajevo.

U finansijskom smislu implementacija ovog sporazuma će da racionalizira izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo preveniranjem smještaja osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite, te reducira nezaposlenost kroz otvaranje novih radnih mjesta i angažovanje stručnih kadrova kroz razvoj socijalnih usluga na području Kantona Sarajevo.

Kompanija Tondach u posjeti Sumero centru

Sumero centar su posjetili direktor kompanije Tondach, g. Jasmin Hošo i njegov saradnik g. Advan Kuljuh. Kompanija za proizvodnju crijepa Tondach je bila među glavnim donatorima izgradnje Sumero centra, gdje se osobama s intelektualnim teškoćama pruža podrška u izgradnji kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici, socijalizaciji i aktivnijem uključenju u društvenu zajednicu, te unapređenju ličnih kompetencija.

Ostvarena saradnja sa društveno odgovornom kompanijom Tondach je odličan primjer kako se organizacija SUMERO i njeni programi podržavaju ne samo finansijski nego i suštinski. Zahvaljujući ovakvom vidu podrške mi se dalje razvijamo kao organizacija koja implementira i razvija ključne procese i promjene koji poboljšavaju kvalitet života osoba s invaliditetom u BiH.

Posjeta studenata Univerziteta u Grazu

Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom je posjetilo 19 studentica Univerziteta u Grazu, odsjek inkluzivno obrazovanje. U sklopu svoje posjete Bosni i Hercegovini i Sarajevu, a u svrhu naučno-istraživačkog rada za master studije, pobliže su se upoznale sa našim obrazovnim sistemom, te radom nevladinih organizacija čiji domen djelovanja je socijalna inkluzija osoba s invaliditetom. Shodno tome, tim Saveza Sumero im je predstavio rad, i glavne projektne aktivnosti naše organizacije, sa akcentom na stvaranju inkluzivne zajednice i smještaju osoba s intelektualnim teškoćama kroz program „Stanovanje u zajednici uz podršku“.

Ovo je bila odlična prilika za promociju, i širenje pozitivne priče o procesima i projektima koje Sumero implementira za dobrobit svojih krajnjih korisnika, ali i šire lokalne zajednice.

 

Kako pripremiti prijedlog projekta za EU finansiranje

U prostorijama Sumero centra održan trening na temu “Kako pripremiti prijedlog projekta za EU finansiranje”.

Trening je organiziran uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka.

 

Japanske trešnje krase ambijent Sumero centra

Japanska nevladina organizacija iz Tokija IPIL-IPIL NO KAI i predstavnici Rotary Club Sarajevo- International Delta organizirali su sadnju japanskih trešanja na Sumero centru za podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Aktivnost ima za cilj stvaranje ekološki prihvatljivog ambijenta i ugodnog prostora za rad i aktivnosti. Ovakvi događaji prilika su i za bolje upoznavanje kulture, tradicije i naslijeđa dvije prijateljske zemlje te razmjenu ideja o mogućnostima saradnje na projektima koji će stvarati uslove za bolji život osoba s invaliditetom u okviru zajednice.

Page 3 of 1212345...10...Last »