Jačanje procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom je neophodno i obavezno kako u Kantonu Sarajevo tako i u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Zaključak je to radionice “Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo”, koju je 20. i 21. marta u Konjicu organizirao Savez organizacija za podrškuosobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH Sumero.

Cilj tog skupa bio je povećati svijest aktera koji su direktno uključeni u proces deinstitucionalizacije o važnosti jačanja tog procesa, ali i ukazati na predrasude prema osobama s intelektualnim teškoćama u bh. društvu.

Radionica je okupila predstavnike kantonalnih ministarstava za socijalnu zaštitu i ustanova socijalne zaštite koji su ključni akteri u unaprjeđenju i razvoju procesa deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom. Prezentirani su im pozitivni primjeri osoba s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta koje, uz adekvatnu podršku, mogu biti funkcionalne i izvan ustanova zatvorenog tipa.

Deinstitucionalizacija je proces koji označava povratak osoba iz institucija u lokalne zajednice, posebno organizirane stambene zajednice u kojima živi najviše pet osoba. U tim zajednicama osobe s poteškoćama imaju adekvatnu podršku, ali im se kroz programe osnaživanja, edukacije i društvene rehabilitacije vraća i određeni stepen samostalnosti, uključenosti u društvene tokove, te pružaju prilike za novi početak.

U zavodima i ustanovama zatvorenog tipa u Kantonu Sarajevo trenutno je smješteno oko 580 osoba s intelektualnim teškoćama, koji bi potencijalno mogli biti funkcionalni i u svojoj lokalnoj zajednici, uz adekvatne servise podrške.

Sumero je još 2011. godine otvorio prve stambene zajednice za “Stanovanje uz podršku” u Sarajevu, dok je sam proces deinstitucionalizacije odnosno izmještanja osoba s intelektualnim teškoćama iz zavoda u lokalne stambene zajednice u Kantonu Sarajevo u pravom smislu zaživio 2017. godine, nakon potpisivanja sporazuma među nadležnim institucijama.

Proces deinstitucionalizacije provodi se i u ZDK, USK, SBK i HNK, a dosad je 80 osoba iz zavoda i ustanova prebačeno u posebne lokalne stambene zajednice.

Proces deinstitucionalizacije realizira se uz podršku USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama i drugih donatora a, kako je istaknuto tokom radionice, više bi trebale da se uključe i državne institucije.

Kroz lokalne zajednice stanovanja do boljeg života osoba sa intelektualnim teškoćama

Podaci pokazuju da je na području Federacije Bosne i Hercegovine trenutno u pet zavoda i ustanova zatvorenog tipa smješteno oko 2000 osoba. Osobe sa intelektualnim poteškoćama i drugim oblicima invaliditeta koje su smještene u institucije isključene su iz svih društvenih tokova, nemaju pristup osnovnom obrazovanju u konvencionalnim školama i na njihovom intenzivnijem uključivanju ne radi se dovoljno.

Struka rješenje vidi u deinstitucionalizaciji, procesu koji označava povratak osoba iz institucija u njihove lokalne zajednice, posebno organizirane stambene zajednice u kojima živi najviše pet osoba. U tim zajednicama osobe sa poteškoćama imaju adekvatnu podršku, ali im se kroz programe osnaživanja, edukacije i društvene rehabilitacije vraća i određeni stepen samostalnosti, uključenosti u društvene tokove, te pružaju prilike za novi početak.

više na KLIX.BA

SARADNJA EKONOMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU I SUMERA ZA POVEĆANJE VIDLJIVOSTI POZITIVNIH PRIČA I DRUŠTVENO ODGOVORNIH AKTIVNOSTI

Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu posjetili su Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Prvobitni cilj posjete je studentima  približiti iskustva  i iznijeti činjenice o životima mladih ljudi koji žive sa invaliditetom, upoznati ih sa njihovim pravima te im predstaviti buduće planove i ideje na koje studenti svojim uključenjem mogu da utiču ili znatno promjene.

Direktor Sumera, Haris Haverić razgovarao je sa studentima o njihovom direktnom učešću i budućoj saradnji kako sa Ekonomskim fakultetom, tako i o individualnom volonterskom radu.

Kvalitetno  marketinško znanje koje su usvojili tokom prvog i drugog ciklusa studija na katedri za marketing, mogli bi koristiti za prikazivanje i povećanje  vidljivosti različitih  aktivnosti i uspjeha Saveza Sumero. Samim tim  bi se postigli bolji efekti na dobrobit šire društvene zajednice. Podigla bi se svijest o populaciji koja živi sa različitim invaliditetom. Različite životne priče, poslovi, školovanje, život u stambenoj zajednici, usponi i padovi kontinuinirano prikazani  kroz socijalne mreže dovode  do jedne drugačije realnosti i olakšavajućeg razvoja ovog sektora.

Na kraju druženja, studenti su formirali  grupe  kroz koje će aktivno raditi  kao mladi volonteri i budući marketing menadžeri,  te izrazili želju da pored marketinškog dijela posla, imaju priliku da učestvuju u društveno odgovornim aktivnostima usmjerene na unapređenje položaja osoba s invaliditetom.

Ekonomski fakultet je osnovan 1952 godine. Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje. Posjetu Sumeru organizirale su profesorice dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić i dr. Selma Kadić-Maglajlić.

Šukrija Memišević dokazuje da je samostalan život osoba sa intelektualnim teškoćama moguć

U okviru projekta, realizira se i kampanja “Neovisan život i uključenost u zajednicu: Moje pravo, moja potreba, naše mogućnosti!”, čiji je cilj predstavljanje ličnih priča osoba sa intelektualnim teškoćama u Bosni i Hercegovini, koje su do sada uglavnom završavale u institucijama zatvorenog tipa gdje često nisu mogle dostići svoj puni potencijal. U posljednjih nekoliko godina zahvaljujući projektima kao što je ovaj, u pojedinim lokalnim zajednicama osobama sa intelektualnim teškoćama pružena je prilika da žive u stambenim zajednicama uz podršku socijalnih radnika.
više na KLIX.BA

Četvrta Evropska konferencija samozastupnika

”Snažno, glasno i jasno” poruka je 4-te Evropske konferencije samozastupnika, koja se održava u Briselu. Predsjednica SUMERO Kluba za samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, Ajla Huseinović predstavlja Bosnu i Hercegovinu, sa kolegama i kolegicama iz Banja Luke i Mostara: Aldina, Đorđe i Sejad.

Konferencija, koja okuplja samozastupnike iz cijelog svijeta, će donijeti zaključke i poruke koje će se i putem zvaničnih institucija Evropske Unije poslati svijetu, s ciljem punog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u društvo.

Učešće predstavnika iz BiH na konferenciji podržano je od strane češke nevladine organizacije People in Need.

Igrači FK Željezničar posjetili SUMERO centar za podršku osobama s invaliditetom

SPORTSKI KOLEKTIVI U BIH MOGU DATI VELIKI DOPRINOS SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA

Igrači FK Željezničar Sinan Ramović, Benjamin Šehić i Ajdin Mujagić u četvrtak 23. novembra upriličili su obilazak i posjetu SUMERO centru za podršku osobama s invaliditetom u zajednici.

 

Tom prilikom predstavljen je rad i aktivnosti koje SUMERO implementira širom zemlje. Razgovarano je o mogućnostima socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz saradnju sa sportskim kolektivima. Fudbalski klub Željezničar primjer je dobre prakse saradnje sa organizacijama za osobe s invaliditetom i zajedničkog djelovanja na unapređenju kvalitete živote ove populacije.

 

„Pokušat ćemo da ovu pozitivnu energiju iskoristimo kako osobe s invaliditetom ne bi postali korisnici sistema koji ih diskriminira i isključuje, već da im se kroz uspostavljene servise podrške u zajednici omogući socijalna i ekonomska inkluzija u u punom smislu te riječi“, istakao je direktor SUMERO centra, Haris Haverić.

 

Gosti iz FK Željezničar uručili su prigodne poklone te najavili zajedničke aktivnosti i u budućnosti.

SUMERO ugostio Karavan mira i prijateljstva u Zenici

SUMERO je ove sedmice u Zenici bio domaćin četvrtog po redu karavana mira i prijateljstva pod nazivom KARAVAN NADA koji već tradicionalno svake godine organizuje Udruženje za pomoć osobama sa invaliditetom „Nada“ iz Rudog, a projekat finansira vlada Sjedinjenih Američkih Država.  Karavan mira i prijateljstva je i karavan nade, ispunjen emocijama i uspomenama sa zajedničkih druženja. Tokom boravka u Gradu Zenica, upriličen je obilazak Doma penzionera kao i Gradskog muzeja u kojem je priređena likovna i edukativna radionica na temu zeničkih znamenitosti. Ove godine, karavanu mira pridružilo se 10 osnovnih škola i 8 udruženja za osobe s invaliditetom s područja cijele BiH. Vidjeti bogatsvo u raličitosti, uvažavati druge i drugačije te širiti poruke mira glavni su ciljevi ove aktivnosti.

Saradnja kompanije Direct media i Kluba samozastupnika model za društveno odgovorne kompanije

Kolektiv kompanije Direct media organizirao je druženje za članove Sumerovog Kluba samozastupnika. Svoje vrijeme posvetili su druženju uz kuglanje. Ovakve aktivnosti imaju za cilj društvenu i socijalnu inkluziju osoba s intelektualnim teškoćama. S druge strane, primjer kompanije Direct media je model dobre prakse društveno odgovornih kompanija čiji uposlenici kroz volonterski rad provedu korisno vrijeme sa osobama koje još uvijek nisu u potpunosti uključene u društvo.

Samozastupanje za osobe s intelektualnim teškoćama znači da ove osobe, individualno ili u grupi, govore ili djeluju u svoje ime ili u ime drugih vezano uz teme koje se na njih odnose. U kontekstu pokreta za ljudska prava radi se o svojevrsnoj borbi ljudi kojom se direktno utiče na negativne stavove i praksu okoline. Zato pokret samozastupanja redefinira pristup invaliditetu gledajući ga u svjetlu jednakosti i ljudskih prava

Partnerstvo između resornih ministarstava, civilnog društva i međunarodnih partnera za uspješan razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u Kantonu Sarajevo

Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (KS), Mario Nenadić, ministar pravde i uprave KS te direktor Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici, Haris Haverić, u četvrtak 19. oktobra upriličili su obilazak i posjetu nekoliko lokacija na području Kantona Sarajevo gdje će se pružati servisi podrške i socijalne usluge za osobe s invaliditetom i druge marginalizirane grupe.

Domaćini posjete bili su Franz Valli, predstavnik Alijanse Franco Bettoli – Razvojni institut i Emir Nurkić Kačapor, predstavnik Instituta za razvojni uticaj (Institute for Development Impact – I4DI) sa sjedištem u Washingtonu. Zahvaljući podršci ovih međunarodnih partnera, nekoliko objekata u Kantonu Sarajevo će biti stavljeni u funkciju razvoja usluge „Stanovanje u zajednici uz podršku“ i drugih usluga i programa usmjerenih na osnaživanje, rehabilitaciju i adekvatnu podršku osobama s invaliditetom u zajednici.

Ministrica Dautbegović navela je da je i ova aktivnost primjer dobre prakse zajedničkog djelovanja. „Saradnjom sa Sumerom i međunarodnim partnerima smatramo da je napravljen najznačajniji iskorak po pitanju mijenjanja zastarjelog oblika zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite,  a započeli smo i procese na razvijanju novih humanijih oblika i zbrinjavanja ovih osoba kroz stanovanje u lokalnim zajednicama na području Kantona Sarajevo“, naglasila je ministrica Dautbegović tokom obilaska dvije stambene zajednice za osobe s intelektualnim teškoćama na području Sarajeva.

Ministar Nenadić naglasio je tokom posjete važnost procesa deinstitucionalizacije za osobe s invaliditetom i druge socijalno marginalizirane građane, koji je dobio sistemske okvire u Kantonu Sarajevo potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, JU “Kantonalni centar za socijalni rad” i “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici”, u julu 2017. godine.

„Pokušat ćemo da ovu pozitivnu energiju iskoristimo u narednim procesima promjena sistema kako osobe s invaliditetom ne bi postali korisnici sistema koji ih diskriminira i isključuje, već da im se kroz sistemski uspostavljene servise podrške u zajednici omogući socijalna i ekonomska inkluzija u Kantonu Sarajevo u punom smislu te riječi“, istakao je direktor SUMERO centra, Haris Haverić.

Alijansa Franco Bettoli – Razvojni institut, između ostalog,  već nekoliko godina aktivno podržava procese transformacije i deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini.

 

Page 2 of 1212345...10...Last »