Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Odžaku

Otkrivanjem ploče 27.Marta, na ulazu u objekat Udruge roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama “Kuća nade” u Odžaku, otvoren je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Ploču su otkrili načelnik općine Odžak dr.sc. Hajrudin Hadžidedić i predstavnica USAID-a, Dalma Čengić.

Centar je otvoren u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“ koji, uz financijsku podršku Misije USAID-a I Američkog naroda u našoj zemlji, provodi Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO.

Cilj ovog projekta je raditi na modernom pristupu u pružanju usluga iz oblasti socijalne zaštite osoba s invaliditetom.

Udruga “Kuća nade” jedna od partnerskih organizacija na ovom projektu, koji je nastao iz potrebe da se humanizira i modernizira sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Unaprijeđeni će centri osigurati da i do 1000 njihovih korisnika primaju usluge rehabilitacije, od govorne terapije, preko Braillovog pisma, pa do sportskih i rekreativnih aktivnosti, ali će također osigurati i treninge I kurseve poput kuharskih, koji mogu unaprijediti samostalni život osoba s invaliditetom.

Dugoročni cilj je da svako mjesto u BiH ima svoje centre za osnaživanje i rehabilitaciju, koji bi mogi pružiti usluge svojim korisnicima, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima na području samostalnog življenja, samoodređenja, samozastupanja, osnaživanja njihovih kapaciteta, planiranja usmjerenog na osobu, realizacije prava, rehabilitacije, edukacije i brojnim drugim oblastima.

Ovom događaju prisustvovali su i predsjedatelj Općinskog vijeća Odžak Pero Radić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u vladi ŽP Blaž Župarić, ravnateljica Centra za socijalni rad Ivka Božić, predstavnici SUMERA, medija i dr.

Centar za osnaživanje i rehabilitaciju

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO, u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ koji se realizira uz podršku Misije USAID-a u BiH i Američkog naroda, 01.04.2014. u Sarajevu, otvorio je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Glavni cilj Centra je osposobljavanje korisnika za nezavisno življenje u lokalnoj zajednici, zamoodređenje i samozastupanje te realizacija osnovnih ljudskih prava, osoba s invaliditetom.

“Ovo je nešto što mi već godinama radimo s organizacijama osoba s invaliditetom, a to je provedba strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom kroz stvaranje regionalnih koalicija, radimo na osnaživanju osoba s invaliditetom u njihovoj lokalnoj zajednici”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber.

Stručni konsultant u SUMERO-u dr.sc. Haris Memišević je naglasio da projekt „Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ predstavlja novu paradigmu usluga ovoj populaciji.

“Cilj projekta je da poboljša način života osoba s invaliditetom u BiH. Dosadašnja praksa je pokazivala da se ove osobe mahom nakon završenog formalnog obrazovanja smještaju u institucije. Savez SUMERO mijenja čitav taj pristup jer će osobe sada moći ostati u lokalnoj zajednici”, izjavio je Memišević.

Osim edukativno-odgojnog aspekta, projekt ima za cilj i podizanje svijesti javnosti te smanjivanje predrasuda društva u cjelini prema osobama s invaliditetom, a isti centri su protekle sedmice otvoreni u Bugojnu, Odžaku te Prozor- Rami.

Jedna od aktivnosti koa će se realizirati u narednom periodu, za smanjivanje predrasuda u društvu jeste “Idemo na kafu“ u kojoj će učenici i studenti zajedno s osobama s invaliditetom izlaziti u grad i međusobno se upoznavati.

Potpisani sporazumi o saradnji u Kreševu i Fojnici

Potpisani-sporazumi-o-saradnji-u-Kreševu-i-FojniciTim Saveza Sumero, boravili su 10.04.2013. u zvaničnoj posjeti Općini Kreševo i Fojnica i tom prilikom je potpisan sporazum o Životu u lokalnoj zajednici.

Buduću saradnju na projektu “Život u lokalnoj zajednici” ozvaničili su potpisivanjem sporazuma o saradnji direktor Saveza Sumero, Haris Haverić, pomoćnik načelnika za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Fojnica, g.Josip Markota i šefica odjela službe za socijalnu skrb Općine Kreševo.

” Ovaj projekat koji provodi Savez Sumero veliki je korak za osobe sa intelektualnim teškoćama. Predstavlja sistem uključivanja osoba sa intelektualnim teškoćama kroz razvoj mješovitog sistema usluga lociranih u lokalnim zajednicama. Cilj ovog projekta je da osobe sa intelektualnim teškoćama u BIH ostvare osnovna ljudska prava, slobode, pravo neovisnog življenja, obrazovanja i dr, a sve u skladu sa UN konvencijom i međunarodnim aktima”, istakao je direktor Sumera, Haris Haverić.

U narednom periodu radiće se na uspostavljanju stanova za korisnike u Kreševu i Fojnici, kao i na angažiranju asistenata koji će svakodnevno provoditi razne aktivnosti sa osobama sa intelektualnim teškoćama.

Page 12 of 12« First...89101112