POZIVNICA NA KONFERENCIJU

Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo

03. 10. 2017. 10:00 h

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH „SUMERO“, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, Vas pozivaju na konferenciju pod nazivom “ Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo “, koja se održava u sklopu programa obilježavanja Dječije nedjelje za 2017. godinu.

U Bosni i Hercegovini, djeca i općenito osobe sa invaliditetom, su izložene diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom. Imajući to u vidu, cilj konferencije jeste da se uključe svi akteri da doprinesu poboljšanju inkluzivne politike u Kantonu Sarajevo. Nadalje, da se kroz ovu konferenciju analiziraju postojeći zakoni, podijele dobre prakse, identificira uključenost roditelja, identificiraju prepreke i poboljšanje u implementaciji inkluzije u Kantonu Sarajevo.

Uvodničari i neki od predavača konferencije su dr. Fata Ibralić, Jasna Rebac, doc.dr.Haris Memišević i drugi.

Prevoz na konferenciju će biti obezbijeđen ispred Kantona Sarajevo u 09.40h

Očekujemo Vaš dolazak.

PDF POZIVNICU MOŽETE PREUZETI OVDJE