Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar

Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u Hotonju. Članovi Grupe za samozastupanje...

Deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom na području općine Centar

Predmet sporazuma je realizacija prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom sa područja općine Centar, u cilju poboljšanja kvalitete života i zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom, na temelju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Proglašeni pobjednici konkursa za najbolji esej na temu ‘’Invaliditet’’

U okviru radionica o invaliditetu, koje su u mjesecu decembru organizirane u srednjim školama u Sarajevu, Prozor-Rami, Bugojnu i Odžaku, raspisan je i konkurs...

Japanske trešnje krase ambijent Sumero centra

Japanska nevladina organizacija iz Tokija IPIL-IPIL NO KAI i predstavnici Rotary Club Sarajevo- International Delta organizirali su sadnju japanskih trešanja na Sumero centru za...

Trening na temu “Zastupanje i samozastupanje osoba sa invaliditetom”

U okviru projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, koji finansira USAID Misija u BiH, 26.12.1014 godine u hotelu Holivud organizovan je...

Konsultativni sastanak sa Ombudsmenima BiH

Konsultativni sastanak kao prilika za prijedloge i sugestije sa ciljem osnaživanja procesa zaštite i ostvarivanja ljudskih prava.

Drugi radni sastanak DI platforme

Češka nevladina organizacija “People in Need” je u prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom implementirala i drugi radni sastanak platforme za deinstitucionalizaciju.Jedna...

Općine Tomislavgrad i Breza uključuju se u proces deinstitucionalizacije

Tokom mjeseca juna Savez Sumero je nastavio sa aktivnostima zagovaranja za unapređenje položaja osoba s invaliditetom. Sa centrima za socijalni rad općina Breza i...

BANJA LUKA ŽELI RAZVIJATI SERVISE I PODRŠKU ZA ŽIVOT OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA U...

Šta će biti poslije smrti roditelja, šta moje dijete treba da bi moglo živjeti u lokalnoj zajednici, kakvi servisi su potrebni da osoba s...

Počela implementacija projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”

SUMERO je lider u oblasti deinstitucionalizacije (DI) u BiH. Svojim znanjem, metodama procjene i rada i drugim resursima možemo napraviti promjene u svim procesima...
Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI