Home Blog

Sumero uzeo učešće na Sajmu socijalnih usluga

0

Na Sajmu socijalnih usluga posjetiocima smo predstavili program “Život u lokalnoj zajednici” kao i socijalne usluge ”Stanovanje u zajednici uz podršku” za osobe s intelektualnim teškoćama koje SUMERO provodi u partnerstvu sa 20 lokalnih zajednica širom BIH. Posebno smo u razgovorima objasnili proces deinstitucionalizacije u našoj zemlji kao i sve servise podrške koje Sumero pruža osobama koje učestvuju u našem programu. Istakli smo doprinos građana, lokalnih vlasti i svih službi koji su naši partneri za rad na terenu, a kojeg realiziramo s ciljem osnaživanja inkluzije i ostvarivanja prava osoba s intelektualnim teškoćama kako bi imale što kvalitetniji i samostalniji život.

Zahvaljujemo se Margo Štampariji koja je kroz donaciju štampanog materijala podržala naše učešće u sajmu i program ”Život u lokalnoj zajednici”, te Općini Centar Sarajevo koja je omogućila održavanje ovog važnog sajma.

Sumero posjetila delegacija Republike Austrije

0

Savez Sumero imao je čast ugostiti delegaciju Republike Austrije predvođenu voditeljicom Sekcije za evropska, međunarodna i temeljna sociopolitička pitanja, Edeltraud Glettler. Među gostima su bile i voditeljica kabineta resornog ministra Mila Pohl, zamjenica voditeljice kabineta ministra Hanna San Nicolo, austrijska ambasadorica u BiH Ulrike Hartmann, te ataše za socijalna pitanja Manuel Aigner.

Ponosno smo predstavili naše uspjehe i iskustva u zagovaranju prava i boljih socijalnih politika za osobe s intelektualnim teškoćama u BiH. Posebno smo istaknuli značaj i benefite programa “Život u lokalnoj zajednici” te naglasili potrebu za daljnjim razvojem socijalnih usluga stanovanja uz podršku za osobe s intelektualnim teśkoćama u lokalnim zajednicama širom BiH.

Naši gosti su izrazili veliki interes za rad Sumera i planirane aktivnosti, a mi se radujemo mogućim zajedničkim koracima u budućnosti s ciljem poboljšanja statusa osoba s intelektualnim teškoćama.

Za pokretanje DI HUB Sumero Općina Centar izdvojila 10.000 maraka

0

U prostorijama Općine Centar potpisan je protokol o realizaciji transfera Savezu organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH Sumero. Protokol, kojim je previđeno izdvajanje 10.000 KM za renoviranje prostora i pokretanje projekta „DI HUB“ SUMERO, potpisali su načelnik Općine Centar Sarajevo Srđan Mandić i Dragana Grbić Hasibović, projekt menadžerica Saveza Sumero.

Ova vrijedna novčana donacija ujedno je nastavak višegodišnje saradnje Općine Centar Sarajevo i Saveza Sumero, koji su potpisnici sporazuma o realizaciji prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacija osoba sa invaliditetom sa područja općine Centar, u cilju poboljšanja kvalitete života i zaštite ljudskih prava osoba sa invaliditetom, na temelju UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. 

Načelnik Mandić je naglasio da Općina Centar pruža podršku i posvećuje veliku pažnju organizacijama i ustanovama koje se bave podizanjem kvaliteta života osoba sa intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, te da će Općina i u narednom periodu snažno podržavati saradnju sa organizacijom SUMERO.

Novim projektom DI HUB SUMERO će se potaknuti saradnja među stručnjacima, organizacijama i korisnicima, te razvijati individualna podrška. Ovo ujedno predstavlja i inovativno središte kako bi se osobama s invaliditetom omogućio nezavisan i kvalitetan život izvan institucionalnih ustanova.

-Osobe sa invaliditetom mogu biti sjajni zaposlenici, ali moraju imati podršku, mentorstvo i veliko strpljenje poslodavca. Ovim projektom će naši mladi korisnici, educirati nove korisnike koji tek dolaze u lokalnu zajednicu, kako bi ih osnažili i osamostalili, a kako bi se i oni osjećali društveno korisni, pojasnila je projekt menadžerica  Grbić Hasibović.

Učešće na obuci ”Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ranjivih grupa”

0

Prošle sedmice smo učestvovali na trodnevnoj obuci za organizacije civilnog društva o zaštiti i osnaživanju pojedinaca – pristup „Korisnici za korisnike“ kroz metode socijalnog mapiranja „ne izostaviti nikoga“.

Obuka je uključivala predavanja, radionice i praktične primjere vezane za osnaživanje korisnika, korištenje metode socijalnog mapiranja i zaštitu ljudskih prava. Praktičari iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku da obnove znanja o ljudskim pravima, upoznaju se o metodologiji socijalnog mapiranja, kao i da razmijene iskustvo o načinima ostvarivanja i zaštite ljudskih prava u lokalnoj zajednici.

Ova obuka je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ranjivih grupa“, koji u Bosni i Hercegovini provide LIR Civil Society/LIR CD i ASB South East Europe, uz finansijsku podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Održana radionica na temu ”Snage i vrijednosti asistencije u zajednici (podrška u odlučivanju) u procesu deinstitucionalizacije”

0

U SUMERO Centru održana je radionica na temu ”Snage i vrijednosti asistencije u zajednici (podrška u odlučivanju) u procesu deinstitucionalizacije” na kojoj su učestvovali asistenti u zajednici iz Sarajeva, Zenice, Travnika i Bugojna.

Neke od tema koje smo istražili i detaljno obradili su se odnosile na mogućnosti održivosti podrške u zajednici, koliko je važna saradnja svih timova u zajednici sa korisnicima ove usluge i asistentima u podršci, te na koji način bi svako ko je u uključen u proces deinstitucionalizacije i program ”Život u lokalnoj zajednici” imao kvalitet života kakav zaslužuje.

Sumero posjetio Giles Duley, globalni zagovornik UN za osobe s invaliditetom u situacijama sukoba i izgradnje mira

0

U Sumero centru smo uz našu partnersku organizaciju People in Need Bosnia and Herzegovina imali čast ugostiti Giles Duley-ja, engleskog dokumentarnog fotografa, osnivača Legacy of War Foundation i globalnog zagovornika Ujedinjenih naroda za osobe s invaliditetom u situacijama sukoba i izgradnje mira.

U društvu brojnih zvanica među kojima su bili i predstavnici diplomatskog kora organizirali smo zajedničku pripremu i degustaciju specijaliteta bh. kuhinje uz pomoć iskusne kuharice Balkantina, a naša #Sumeroporodica, mladi koji su uključeni u program ”Život u lokalnoj zajednici” su pokazali svoje zavidno umijeće u kuhanju.

Izuzetno smo zadovoljni što smo imali priliku prenijeti gostima naša iskustva i rezultate koje smo ostvarili, ali i planove za dalji razvoj i širenje programa uz uspostavljanje servisa podrške, modela ”Stanovanje u zajednici” za osobe s intelektualnim poteškoćama u lokalnim zajednicama širom BiH.

Predstavnici ASB SEE u posjeti Savezu Sumero

0

Predstavnici ASB SEE nedavno su posjetili Sumero u sklopu projekta „Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju za ranjive grupe“ i post-evaluacijskih aktivnosti vezanih za pridruživanje Sumera u IRIS Mrežu. Arbeiter–Samariter–Bund (ASB), njemačka nevladina organizacija je prepoznata kao jedan od najznačajnijih pružatelja socio-ekonomske pomoći zahvaljujući predanosti poboljšanju života najugroženijih grupa.

Tokom posjete predstavnici Sumera su podijelili iskustva i uspješne rezultate u pružanju podrške osobama s intelektualnim i drugim oblicima invaliditeta kroz program ”Život u lokalnoj zajednici”. Naglašena je važnost primjene Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, a naročito člana 19. – “Nezavisno življenje i uključenost u zajednicu”.

Nastavljena odlična saradnja sa Centrom za socijalni rad Cazin

0

Osobe sa intelektualnim teškoćama imaju pravo na život u lokalnoj zajednici u skladu sa mogućnostima i potrebama, te uz adekvatne servise podrške u zajednici.

Nastavljajući odličnu saradnju sa Centrom za socijalni rad Cazin na čelu sa gđom. Amelom Toromanović, organiziran je sastanak stručnog tima za mapiranje i identifikaciju osoba koje će biti uključene u program “Život u lokalnoj zajednici” na području ovog grada.

Nadamo se da će ova lokalna zajednica biti slijedeća u kojoj će se pokrenuti socijalna usluga stanovanja u zajednici uz podršku.

Sumero i Raiffeisen banka zajedno grade društvo jednakih mogućnosti

0

U pet kantona u Bosni i Hercegovini, odvija se program koji mijenja živote. “Život u lokalnoj zajednici” nije samo naziv programa, već svakodnevna realnost za osobe s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta. Program se širi, donoseći nadu i podršku u sve više krajeva zemlje.

Kroz ovaj program, Sumero omogućava ovim osobama da ostvare svoja ljudska prava, poput slobode kretanja i izbora, te im pruža priliku za stvaranje novih društvenih odnosa. Uče se vještine potrebne za samostalan život – od kuhanja i kupovine do čišćenja i sticanja kompetencija za tržište rada.

Sumero, kao nevladina organizacija, vjeruje u principe društveno-odgovornog poslovanja, koji podstiču sve aktere da preuzmu odgovornost za svoje djelovanje u širem kontekstu. Sa ciljem daljnjeg razvoja i stabilnosti programa, pokrenuli su platformu PERSON. Kroz ovu platformu, donatori, biznisi, istaknuti pojedinci i građani podržavaju život osoba s invaliditetom u lokalnim zajednicama širom BiH.

Jedna od kompanija koja već godinama pruža podršku Sumeru je Raiffeisen banka, a njihove aktivnosti ne samo da pružaju finansijsku stabilnost, već i podstiču svijest o važnosti pomaganja onima kojima je to najpotrebnije.

U sklopu podrške koju pruža Raiffeisen banka održana je radionica koja je bila pravi primjer ovog partnerstva. Zaposlenici Raiffeisen banke su, zajedno sa korisnicima i zaposlenicima Sumera, vrijedno radili u plasteniku i stakleniku socijalnog preduzeća Greens. Sadili su presade začinskog bilja i uređivali okoliš Sumero centra sađenjem cvijeća i drugih hortikulturnih biljaka. Volonterski rad je neprocjenjiv, a ovakvi događaji pokazuju koliko zajedništvo može postići.

Raiffeisen banka se nada da će se i druge društveno odgovorne kompanije ugledati na njih, te postati Sumerov saveznik u stvaranju društva u kojem osobe s intelektualnim teškoćama žive svoj puni potencijal.

Poziv mladima za učešće u projektu Socijalna inkluzija kroz četiri elementa

0

MLADI! Pozivamo vas da se pridružite uzbudljivom projektu “Socijalna inkluzija kroz četiri elementa”, koji će se fokusirati na književnost, slikarstvo, vajarstvo i fotografiju kao sredstva za stvaranje inkluzivnog društva.

Cilj nam je stvoriti siguran i podržavajući prostor gdje svi mogu izraziti svoje talente i ideje kroz umjetnost. Radionice će biti interaktivne i inspirativne, pružajući vam priliku da naučite nove vještine, razvijete svoju kreativnost i istražite moć umjetnosti kao sredstva za promjenu u društvu.

Ako ste zainteresirani za učešće u projektu, molimo vas da se prijavite na [email protected]. Prijave su otvorene do 28.05.2024.
Projekat je podržala Općina Vogošća.

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI