Naslovnica Blog

Direktor Sumera o procesu deinstitucionalizacije

  Direktor Saveza SUMERO je gostovao u jutarnjem programu BHRT-a i govorio o pravu osoba sa invaliditetom na život u lokalnoj zajednici, o deinstitucionalizaciji, podršci i održivosti ovog procesa.

  Pogledajte snimak gostovanja:

  Dokumentarni film: Ja sam održiv

  Život u lokalnoj zajednici uz podršku nije lako ni organizirati niti prikazati. Zahvaljujemo se cijeloj ekipi BHRT-a, a posebno urednici Antoneli Pehar Šimunović koja je ispričala priču mladih ljudi koji nisu imali priliku odrastati u porodičnom okruženju, ali se ipak uspješno integrišu u društvo.

  Film je i ohrabrenje za one koji se pripremaju na veliki korak ka osamostaljenju, ali i onima koji im žele i mogu dati podršku u ovom procesu.

  Pogledajte film:

  Razvoj podrške u zajednici i osnaživanje procesa deinstitucionalizacije osnova za bolji kvalitet života osoba sa invaliditetom

  Jedanaest godina od ratifikacije UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, lokalne zajednice u BiH i dalje predstavljaju restriktivno okruženje za osobe s invaliditetom. Lokalne usluge i sadržaji za opću populaciju nisu dostupni na jednakoj osnovi, a Konvencija između ostalog utvrđuje i pravo svih ljudi na život u lokalnoj zajednici. Kako bi se ostvarila prava i pristup uslugama, Savez Sumero provodi i zagovara proces deinstitucionalizacije. On predstavlja tranziciju institucionalne na socijalnu zaštitu u zajednici i on pomaže ljudima da steknu ili povrate kontrolu nad svojim životima i postanu ”socijalno” uključeni. Uz adekvatne sisteme podrške, osobe sa invaliditetom i intelektualnim teškoćama mogu ravnopravno živjeti i ostvarivati svoj puni potencijal u lokalnoj zajednici.

  Model podrške za samostalan život koji se primjenjivao tokom ovog projekta je već uspješno pilotiran i prilagođen uslovima u BiH. Do sada je Sumero pokrenuo i razvio ovu praksu u 10 lokalnih zajednica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a uključene su i 3 lokalne zajednice u Republici Srpskoj koje planiraju prilagoditi ovaj model putem prijenosa znanja i naučenih lekcija i ponuditi ga svojim građanima.

  Savez Sumero dugi niz godina intenzivno radi na provođenju i zagovaranju procesa deinstitucionalizacije, a posljednje dvije godine su provodili projekat ”Osnaživanje procesa deinstitucionalizacije i razvoj podrške u zajednici” koji je finansiran putem USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (PPMG).

  Do danas je izvršena deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije preko 150 osoba, uglavnom osoba s intelektualnim teškoćama koji nemaju podršku porodice i koje bez uključivanja u sistem podrške nemaju mogućnost samostalnog života u zajednici. Radi se osobama koji su odrasle u domovima za nezbrinutu djecu, dio ili većinu života su proveli u institucijama zatvorenog tipa, devastiranim porodicama i uslovima teškog siromaštva, zatim žrtve trgovine ljudima, raznih oblika zlostavljanja itd.

  Zlatan Horo sa bratom

   „Ovdje mi je stvarno super i očekujem da se ovo nastavi dalje i da što više mladih osoba izađe iz institucija i zavoda i da osjete život u svojoj zajednici“, izjavio je Zlatan Horo, korisnik podrške za život u lokalnoj zajednici.  Zlatan je dodao da je kroz ovaj program naučio mnogo praktičnih vještina i da je danas skoro potpuno samostalna osoba.

  Amar Pašić  i Nejra Halilović  korisnici su podrške za život u lokalnoj zajednici.  Ističu da im je Sumero kao organizacija pružio mogućnost da zbog svoje dijagnoze i stanja ne budu smješteni u instituciju i tamo provedu vjerovatno ostatak svog života.

  Amar Pašić i Nejra Halilović

  „Nekad je dovoljno da dobri ljudi ne urade ništa da bi problem ostao problem. A što se tiče mojih ciljeva, oni su jednostavni, nastaviti se obrazovati, zaposliti se u struci i živjeti punih pluća i bez straha, te naravno baviti se kroz rad samozastupanjem prava marginaliziranih skupina. Mislim da je potrebno dosta vremena da se pojavi potpuno razumijevanje za intelektualne teškoće, odnosno mislim da je jedini način dizanje te željezne zavjese nad temom koja je pokrivena stigmom i tabuom, odnosno predrasudom i šutnjom, te ogromna količina razgovora i samim tim učenja“, kaže Amar, koji je u međuvremenu diplomirao na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, na odsjeku komparativne književnosti.

  Amar Pašić

  „Nadam se da će društveno okruženje uskoro osobe sa intelektualnim teškoćama gledati kao ljude koji mogu mnogo toga, te da će im pružiti mogućnost da se osjećaju snažni i vidljivi. Potrebno je samo dati prostora i malo vremena da ljudi upoznaju osobe sa invaliditetom i shvate koliko ustvari te osobe vrijede. Na kraju krajeva da ih i zaposle“, kaže Nejra.

  Nejra Halilović

  Tržište rada ne prepoznaje ove osobe kao bilo kakav potencijal, čak ni u današnjem vremenu masovnog odliva radne snage iz BiH. Da bi se omogućili servisi podrške u zajednici, javlja se i potreba za edukacijom i usavršavanjem osoblja za ovakvu vrstu posla, s obzirom da znanje i vještine za npr. radno mjesto asistenta za podršku još uvijek nisu prisutni u formalnom sistemu edukacije.

  Pozitivno o intelektualnim teškoćama

  Naše aktivnosti nastojimo što bolje predstaviti i učiniti ih vidljivim široj društvenoj javnosti. Budite naša podrška samo jednim klikom na ”Invite friends to like this Page”. Širimo pozitivne vijesti, baš kao što i naš slogan kaže ”Pozitivno o intelektualnim teškoćama”.

  Zapratite našu Facebook stranicu https://www.facebook.com/sumero.ba i pozovite vaše prijatelje…

  Program stanovanje u zajednici: Nova stambena jedinica u Zenici

  Suzana, Alisa i Vehbija su korisnici programa stanovanje u zajednici uz podršku. One su i samozastupnice, te rade na podizanju svijesti o pravima osoba sa intelektualnim teškoćama.

  Njih troje pomažu u uspostavljanju nove stambene jedinice u Zenici za nove korisnike koji će uskoro biti izmješteni iz ustanova. Nadamo se da će proces navikavanja na život u lokalnoj zajednici biti uspješan, a tu je i naš servis podrške za korisnike.

  Akceleratorski program: Razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom

  Poziv za kompanije za učešće u akceleratorskom programu za razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

  People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Ljudsko dostojanstvo i slobodu smatramo temeljnim vrijednostima. Vjerujemo da ljudi svugdje u svijetu trebaju imati pravo donositi odluke o svom životu i uživati prava izražena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

  Za više informacija o organizaciji posjetite stranicu https://www.clovekvtisni.cz/en/

  People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

  Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

  Akceleratorski program za kompanije

  PIN smatra da su poslodavci i kompanije značajni akteri u ekonomskom osnaživanju osoba s invaliditetom. Akceleratorski program je pokrenut  kako bi podstakao i motivirao kompanije da zaposle OSI i tako poboljšaju svoje društveno odgovorno poslovanje.

  Cilj akceleratorskog programa je poboljšati kapacitete kompanija za razvoj njihovih poslovnih ideja i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim poteškoćama. Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

  Nagrađujemo najbolje poslovne ideje:

  • 5-6 kompanija dobit će sredstva u iznosu od 1000,00 EUR za razvoj svojih proizvoda i izgradnju kapaciteta.
  • Dvije kompanije s najboljim poslovnim idejama bit će nagrađene dodatnim grantom od 4000,00 EUR, kao vid podrške ulaganju u njihove poslovne modele.
  • Pobjednici/pobjednice akceleratorskog programa dobit će i dodatnu podršku za savjetovanje ili promociju.

  Faze akceleratorskog programa i okvirni vremenski raspored

  Program će trajat 5-6 mjeseci, a predviđene su sljedeće faze i okvirni vremenski raspored:

  • Odabir kompanija (juli – august)
  • Faza 1 (septembar): U prvoj fazi bit će organizirana početna petodnevna radionica za 15 odabranih kompanija. Ovom prilikom predstavit će se najnoviji alati i pristupi o tome kako izgraditi novi ili poboljšati trenutni poslovni model i kako provjeriti njegovu održivost. Na kraju radionice, Komisiji za odabir predstavit će se nove poslovne strategije.
  • Faza 2 (septembar – novembar): 5-6 odabranih kompanija proći će niz praktičnih radionica, prilagođenih njihovim potrebama u cilju daljnjeg razvoja njihovih poslovnih modela. Kompanije će takođe dobiti dodatnu podršku u vidu edukacije ili mentorstva. Učesnici/učesnice će dobiti i mali grant u iznosu od 1000,00 EUR za testiranje svojih proizvoda i poslovnih modela na tržištu. Pored toga, bit će organizirana dodatna radionica o uključivanju OSI u radni odnos. Svrha ove radionice je povećati razumijevanje koristi od zapošljavanja OSI i time podstaći veću društvenu odgovornost kompanija.
  • Faza 3 (decembar): U završnoj fazi održat će se konačno takmičenje, a komisija će izabrati dvije kompanije s najboljom poslovnom strategijom. Pobjedničkim kompanijama će biti dodijeljena grant sredstva u iznosima po 4000,00 EUR te će im se omogućiti dodatna podrška.

  Kriteriji za kompanije

  Zainteresovane kompanije trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

  • Pravna registracija kompanije u BiH (najmanje  12 mjeseci)
  • Kompanija je operativna u proteklih 12 mjeseci (uplaćuje poreske obaveze)
  • Kompanija nije primila više od jednog granta za istu svrhu u protekle dvije godine
  • Dugovi kompanije ne mogu premašiti 40% godišnjeg prihoda
  • Kompanija je voljna dati 25% učešća u dodijeljenom grantu 4000,00 EUR.

  Naročito se pozivaju kompanije koje već zapošljavaju OSI da se prijave. Prethodno iskustvo sa zapošljavanjem OSI ili drugi dokaz o društveno odgovornom poslovanju je prednost.

  Postupak prijave

  Zainteresovane kompanije treba da popune obrazac za prijavu i predaju ga zajedno sa potrebnim prilozima. Obavezno dostavite sve potrebne dokumente:

  • Obrazac za prijavu
  • Prilozi:
   • Rješenje o registraciji
   • Dokaz o redovnom plaćanju doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)
   • Dokaz o plaćanju direktnih i indirektnih poreza (ne stariji od 6 mjeseci)
   • Dokaz od banke da poslovni računi nisu blokirani(ne stariji od 6 mjeseci)
   • Bilans uspjeha za posljednju godinu
   • Bilans stanja za posljednju godinu (bilans stanja su dužne dostaviti samo kompanije koje su registrovane kao d.o.o. ili d.d.)

  Napomena:

  – Svi dokumenti mogu biti skenirani i kao takvi će se uzeti u razmatranje.  

  Potrebne dokumente je potrebno dostaviti na e-mail adresu [email protected] do 7. septembra 2021 (23:59 CET). Ukupno će biti odabrano 15 kompanija za Fazu 1 akceleratorskog programa. Postupak odabira može uključivati i kratki lični intervju. Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

  Ako imate dodatnih pitanja u vezi s obrascem prijave, ne oklijevajte da nas kontaktirate na gore naznačenu e-mail adresu najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.

  Napomena: Podnošenjem ove prijave dajete saglasnost organizaciji People in Need da vaše lične podatke iz obrasca za prijavu i priloga dostavljenih uz obrazac obrađuje i čuva u svrhu odabira učesnika i učesnica za akceleratorski program. Dostavljene finansijske informacije koristit će se isključivo za procjenu podobnosti kandidata ili kandidatica, nakon čega će biti uništene. Informacije se smatraju povjerljivima i ni pod kojim uvjetima neće biti ustupljene trećoj strani.

  Prilozi Obrazac za prijavu akcelerator

  Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

  People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

  Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

  Savjetnici za zapošljavanje uz podršku

  Nakon 9 mjeseci napornog rada, konačno smo se ponovo uživo sastali sa našim savjetnicima i savjetnicama za zapošljavanje uz podršku.

  Zajedno smo osvježili svoje znanje, razmijenili iskustva, dobre prakse i probleme sa kojima se naši savjetnici i savjetnice susreću na terenu.


  Naši savjetnici i savjetnice imaju izuzetno važnu ulogu u projektu #MyWork: Oni su tu kako bi osnažili i povezali osobe sa invaliditetom (OSI) sa poslodavcima. Zahvaljujući njihovom upornom radu i podršci, nekoliko uspješnih priča o zapošljavanju OSI postalo je stvarnost.


  Zahvaljujemo se savjetnicima i savjetnicama na angažmanu i želimo im puno uspjeha u radu!

  Poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom i njihova uključenost u procese zapošljavanja

  U Tesliću 13-15.7.2021 godine, članovi radnih grupa ispred relevatnih institucija iz RS-a i FBIH su definisali prioritetne mjere koje će zagovarati kod donosioca odluka, kako bi se poboljšao status osoba sa invaliditetom i njihova uključenost u procese zapošljavanja.

  People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

  Moja sposobnost je veća od mog invaliditeta

  “Moja sposobnost je veća od mog invaliditeta.” – To je moto kompanije Pamuk doo Sarajevo, koja sarađuje sa nama na programu stažiranja i ponudila je praksu za našu korisnicu Ajlu i korisnika Zlatana.


  Naravno, osobe sa invaliditetom mogu postići sve što žele – Ajla i Zlatan to dokazuju svaki dan. Tokom stažiranja obavljaju razne administrativne poslove i arhiviraju dokumente. U veoma kratkom vremenu, već su postali vrijedni dio tima!
  Ajli i Zlatanu želimo puno uspjeha tokom stažiranja i zahvaljujemo se Pamuku na saradnji!

  #neVIDLJIVI Nermin Cocalić: O kojim temama izvještavati

  U okviru projekta #neVIDLJIVI provedene su edukacije za novinare o pitanjima koja su važna za osobe sa invaliditetom, a u nastavku donosimo sažetak modula u kojem Nermin Cocalić govori o temama koje su važne za osobe sa invaliditetom, a o kojima novinari još uvijek nedovoljno izvještavaju.

  Ovaj video je dio projekta neVIDLJIVI koji provodi SUMERO u partnerstvu sa produkcijsom kućom SOURCE, a koji se realizuje uz podršku USAID-a u okviru IMEP programa koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH.”

  Savez Sumero

  POSLJEDNJE NOVOSTI

  AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI