Naslovnica Blog

Pozitivno o intelektualnim teškoćama

Naše aktivnosti nastojimo što bolje predstaviti i učiniti ih vidljivim široj društvenoj javnosti. Budite naša podrška samo jednim klikom na ”Invite friends to like this Page”. Širimo pozitivne vijesti, baš kao što i naš slogan kaže ”Pozitivno o intelektualnim teškoćama”.

Zapratite našu Facebook stranicu https://www.facebook.com/sumero.ba i pozovite vaše prijatelje…

Program stanovanje u zajednici: Nova stambena jedinica u Zenici

Suzana, Alisa i Vehbija su korisnici programa stanovanje u zajednici uz podršku. One su i samozastupnice, te rade na podizanju svijesti o pravima osoba sa intelektualnim teškoćama.

Njih troje pomažu u uspostavljanju nove stambene jedinice u Zenici za nove korisnike koji će uskoro biti izmješteni iz ustanova. Nadamo se da će proces navikavanja na život u lokalnoj zajednici biti uspješan, a tu je i naš servis podrške za korisnike.

Akceleratorski program: Razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Poziv za kompanije za učešće u akceleratorskom programu za razvoj poslovnih ideja s fokusom na zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

People in Need (PIN) je nevladina, neprofitna organizacija utemeljena na idealima humanizma, slobode, jednakosti i solidarnosti. Ljudsko dostojanstvo i slobodu smatramo temeljnim vrijednostima. Vjerujemo da ljudi svugdje u svijetu trebaju imati pravo donositi odluke o svom životu i uživati prava izražena u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima.

Za više informacija o organizaciji posjetite stranicu https://www.clovekvtisni.cz/en/

People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

Akceleratorski program za kompanije

PIN smatra da su poslodavci i kompanije značajni akteri u ekonomskom osnaživanju osoba s invaliditetom. Akceleratorski program je pokrenut  kako bi podstakao i motivirao kompanije da zaposle OSI i tako poboljšaju svoje društveno odgovorno poslovanje.

Cilj akceleratorskog programa je poboljšati kapacitete kompanija za razvoj njihovih poslovnih ideja i zapošljavanje osoba s invaliditetom, s posebnim fokusom na osobe sa intelektualnim poteškoćama. Akcelerator nudi sistematski pristup kroz sveobuhvatnu obuku o razvoju poslovnog modela koristeći inovativne poslovne alate, radionicu o uključivanju OSI u zapošljavanje i mentorstvo od strane stručnih lica. Ciljna grupa akceleratorskog programa su kompanije koje već zapošljavaju ili u bliskoj budućnosti žele zaposliti OSI.

Nagrađujemo najbolje poslovne ideje:

 • 5-6 kompanija dobit će sredstva u iznosu od 1000,00 EUR za razvoj svojih proizvoda i izgradnju kapaciteta.
 • Dvije kompanije s najboljim poslovnim idejama bit će nagrađene dodatnim grantom od 4000,00 EUR, kao vid podrške ulaganju u njihove poslovne modele.
 • Pobjednici/pobjednice akceleratorskog programa dobit će i dodatnu podršku za savjetovanje ili promociju.

Faze akceleratorskog programa i okvirni vremenski raspored

Program će trajat 5-6 mjeseci, a predviđene su sljedeće faze i okvirni vremenski raspored:

 • Odabir kompanija (juli – august)
 • Faza 1 (septembar): U prvoj fazi bit će organizirana početna petodnevna radionica za 15 odabranih kompanija. Ovom prilikom predstavit će se najnoviji alati i pristupi o tome kako izgraditi novi ili poboljšati trenutni poslovni model i kako provjeriti njegovu održivost. Na kraju radionice, Komisiji za odabir predstavit će se nove poslovne strategije.
 • Faza 2 (septembar – novembar): 5-6 odabranih kompanija proći će niz praktičnih radionica, prilagođenih njihovim potrebama u cilju daljnjeg razvoja njihovih poslovnih modela. Kompanije će takođe dobiti dodatnu podršku u vidu edukacije ili mentorstva. Učesnici/učesnice će dobiti i mali grant u iznosu od 1000,00 EUR za testiranje svojih proizvoda i poslovnih modela na tržištu. Pored toga, bit će organizirana dodatna radionica o uključivanju OSI u radni odnos. Svrha ove radionice je povećati razumijevanje koristi od zapošljavanja OSI i time podstaći veću društvenu odgovornost kompanija.
 • Faza 3 (decembar): U završnoj fazi održat će se konačno takmičenje, a komisija će izabrati dvije kompanije s najboljom poslovnom strategijom. Pobjedničkim kompanijama će biti dodijeljena grant sredstva u iznosima po 4000,00 EUR te će im se omogućiti dodatna podrška.

Kriteriji za kompanije

Zainteresovane kompanije trebaju zadovoljiti sljedeće kriterije:

 • Pravna registracija kompanije u BiH (najmanje  12 mjeseci)
 • Kompanija je operativna u proteklih 12 mjeseci (uplaćuje poreske obaveze)
 • Kompanija nije primila više od jednog granta za istu svrhu u protekle dvije godine
 • Dugovi kompanije ne mogu premašiti 40% godišnjeg prihoda
 • Kompanija je voljna dati 25% učešća u dodijeljenom grantu 4000,00 EUR.

Naročito se pozivaju kompanije koje već zapošljavaju OSI da se prijave. Prethodno iskustvo sa zapošljavanjem OSI ili drugi dokaz o društveno odgovornom poslovanju je prednost.

Postupak prijave

Zainteresovane kompanije treba da popune obrazac za prijavu i predaju ga zajedno sa potrebnim prilozima. Obavezno dostavite sve potrebne dokumente:

 • Obrazac za prijavu
 • Prilozi:
  • Rješenje o registraciji
  • Dokaz o redovnom plaćanju doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje (ne starije od 6 mjeseci)
  • Dokaz o plaćanju direktnih i indirektnih poreza (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Dokaz od banke da poslovni računi nisu blokirani(ne stariji od 6 mjeseci)
  • Bilans uspjeha za posljednju godinu
  • Bilans stanja za posljednju godinu (bilans stanja su dužne dostaviti samo kompanije koje su registrovane kao d.o.o. ili d.d.)

Napomena:

– Svi dokumenti mogu biti skenirani i kao takvi će se uzeti u razmatranje.  

Potrebne dokumente je potrebno dostaviti na e-mail adresu [email protected] do 7. septembra 2021 (23:59 CET). Ukupno će biti odabrano 15 kompanija za Fazu 1 akceleratorskog programa. Postupak odabira može uključivati i kratki lični intervju. Nepotpune prijave ili prijave primljene nakon datuma zatvaranja konkursa, neće se uzimati u razmatranje.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi s obrascem prijave, ne oklijevajte da nas kontaktirate na gore naznačenu e-mail adresu najkasnije do 31. avgusta 2021. godine.

Napomena: Podnošenjem ove prijave dajete saglasnost organizaciji People in Need da vaše lične podatke iz obrasca za prijavu i priloga dostavljenih uz obrazac obrađuje i čuva u svrhu odabira učesnika i učesnica za akceleratorski program. Dostavljene finansijske informacije koristit će se isključivo za procjenu podobnosti kandidata ili kandidatica, nakon čega će biti uništene. Informacije se smatraju povjerljivima i ni pod kojim uvjetima neće biti ustupljene trećoj strani.

Prilozi Obrazac za prijavu akcelerator

Moj posao – ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom

People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

Projekat traje trideset mjeseci, a završava se u decembru 2022. godine. Opšti cilj projekta je poboljšati status osoba s intelektualnim poteškoćama (u daljem tekstu OSI) u pravcu ostvarivanja njihovih prava u bosanskohercegovačkom društvu. Konkretno, cilj projekata je poboljšati ekonomske mogućnosti za OSI u osam navedenih gradova.

Savjetnici za zapošljavanje uz podršku

Nakon 9 mjeseci napornog rada, konačno smo se ponovo uživo sastali sa našim savjetnicima i savjetnicama za zapošljavanje uz podršku.

Zajedno smo osvježili svoje znanje, razmijenili iskustva, dobre prakse i probleme sa kojima se naši savjetnici i savjetnice susreću na terenu.


Naši savjetnici i savjetnice imaju izuzetno važnu ulogu u projektu #MyWork: Oni su tu kako bi osnažili i povezali osobe sa invaliditetom (OSI) sa poslodavcima. Zahvaljujući njihovom upornom radu i podršci, nekoliko uspješnih priča o zapošljavanju OSI postalo je stvarnost.


Zahvaljujemo se savjetnicima i savjetnicama na angažmanu i želimo im puno uspjeha u radu!

Poboljšanje statusa osoba sa invaliditetom i njihova uključenost u procese zapošljavanja

U Tesliću 13-15.7.2021 godine, članovi radnih grupa ispred relevatnih institucija iz RS-a i FBIH su definisali prioritetne mjere koje će zagovarati kod donosioca odluka, kako bi se poboljšao status osoba sa invaliditetom i njihova uključenost u procese zapošljavanja.

People in Need (PIN) trenutno provodi projekat pod nazivom Moj posao – Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom” s fokusom na osam gradova (Banja Luka, Bihać, Brčko, Mostar, Sarajevo, Trebinje, Vitez, Zenica) u Bosni i Hercegovini. Partnerske organizacije su Nešto Više, ProReha i Sumero. Projekat podržava vlada Češke Republike.

Moja sposobnost je veća od mog invaliditeta

“Moja sposobnost je veća od mog invaliditeta.” – To je moto kompanije Pamuk doo Sarajevo, koja sarađuje sa nama na programu stažiranja i ponudila je praksu za našu korisnicu Ajlu i korisnika Zlatana.


Naravno, osobe sa invaliditetom mogu postići sve što žele – Ajla i Zlatan to dokazuju svaki dan. Tokom stažiranja obavljaju razne administrativne poslove i arhiviraju dokumente. U veoma kratkom vremenu, već su postali vrijedni dio tima!
Ajli i Zlatanu želimo puno uspjeha tokom stažiranja i zahvaljujemo se Pamuku na saradnji!

#neVIDLJIVI Nermin Cocalić: O kojim temama izvještavati

U okviru projekta #neVIDLJIVI provedene su edukacije za novinare o pitanjima koja su važna za osobe sa invaliditetom, a u nastavku donosimo sažetak modula u kojem Nermin Cocalić govori o temama koje su važne za osobe sa invaliditetom, a o kojima novinari još uvijek nedovoljno izvještavaju.

Ovaj video je dio projekta neVIDLJIVI koji provodi SUMERO u partnerstvu sa produkcijsom kućom SOURCE, a koji se realizuje uz podršku USAID-a u okviru IMEP programa koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH.”

Podrška osobama s intelektualnim teškoćama: Kroz treninge i edukacije do samostalnog života

Sumero je krovna organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama u Federaciji BiH. Realizuje niz programa i procesa, a ključni su proces deinstitucionalizacije osoba sa invaliditetom.

Sumero misija je zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

Sumerov program Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku, putem kojeg je do danas omogućen život u lokalnoj zajednici uz podršku za 150 osoba s intelektualnim teškoćama i drugim oblicima invaliditeta, postoji desetak godina u nekoliko Kantona. Sumero je izgradio i resursni centar u Vogošći, koji je namijenjen za adekvatnu podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom i predstavlja resursni centar naše mreže širom BiH. To za osobe s invaliditetom znači obuku za samostalno življenje, profesionalnu rehabilitaciju i prekvalifikaciju te inspirativno mjesto i ugodan ambijent za jačanje mentalnog zdravlja i raspoloženja.

“Implementiramo programe za profesionalnu edukaciju, treninge, podrška smo i u zapošljavanju, a naročito nam je važno da članovi budu osnaženi za što samostalnije življenje. Programi koje implementiramo su fokusirani na sticanje samostalnosti i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život. Za to su potrebne životne vještine. Fokusirani smo na individualni pristup. Korisnik ima potrebu onoliko koliko sam ne može da ostvari. Zbog toga je jako važna podrška države i donatora tako da ova priča bude razvojno orijentirana, obezbijediti zapošljavanje, rehabilitaciju na otvorenom ili zaštićenom tržištu rada. U tom kontekstu mi i tražimo donatore i resurse da se usmjere na jednu lokalnu zajednicu, na nekoliko korisnika, na program koji implementiramo. Zbog toga smo zahvalni na posjeti gospođi Đemili Talić Gabriel, kojoj smo prezentirali naše mogućnosti i kapacitete za budućnost”, kaže Haris Haverić, direktor organizacije Sumero.

Đemila Talić Gabriel, uspješna poduzetnica, humanitarka i bivša počasna konzulica BiH u Australiji, je iznenađena da ovakav centar i ovakvi programi podrške osobama s invaliditetom postoje i u BiH, te je sretna što je imala priliku da ga posjeti i upozna se sa aktivnostima, ali i radom i životnim pričama korisnika podrške.

“Drago mi je što postoje osobe sa invaliditetom koje su uključene u kompletan proces proizvodnje organske hrane i koji zarađuju svoj novac. Svi potrošači u BiH bi sigurno trebali da obrate pažnju na ove proizvode i da ih kupuju jer će dobiti najkvalitetniji domaći i organski proizvod, a istovremeno dati podršku radu i trudu ljudi koji trebaju imati jednake šanse za život i rad. Moja porodica i ja ćemo sigurno biti redovni kupci ovih proizvoda”, rekla je Đemila Talić Gabriel.

Naime, korisnici podrške se kroz socijalno preduzeće „Greens“ bave uzgojem mikropovrća, začinskog bilja i jestivog cvijeća. Tridesetjednogodišnji Krim Mašala korisnik je centra i jedan od uposlenika organske plasteničke proizvodnje.

“Ja sam iz Goražda, a živim u Sarajevu. Svako jutro dolazim ovdje na posao, imam svoj plastenik, vodim brigu o povrću, sadim i zaljevam ga. Drago mi je što sam tu gdje imam puno društva i kolega”, kaže Kerim.

Vedad Vajzović, predsjednik partnerskog udruženja ProREHA koje se bavi profesionalnom rehabilitacijom i osposobljavanjem osoba sa invaliditetom i direktor socijalnog preduzeća „Greens“, pojasnio je put koji osobe sa invaliditetom prođu nakon što Sumero provede proces deinstitucionalizacije i osoba s invaliditetom ima priliku nastaviti život u lokalnoj zajednici, a ne u instituciji.

“Udruženje ProReha dalje nastoji da procjeni preostale sposobnosti tih ljudi i u skladu s tim im obezbijedi adekvatnu obuku za buduće poslove za koje imaju afiniteta. Kroz proces obuke i osposobljavanja prolaze osobe sa intelektualnim i fizičkim invaliditetom, sa kombinovanim teškoćama, te nakon toga se traže poslodavci na otvorenom tržištu rada spremni da zaposle te ljude kako bi oni pored samog života u lokalnoj zajednici obezbijedili i neku vrstu prihoda, kako bi bili priznati i aktivni članovi društva. Oni preuzimaju život u svoje ruke i počinju da rade, naravno uz podršku naših asistenata. Provode stažiranje, imaju podršku na radnom mjestu, poslodavac im prilagodi radno mjesto i oni počinju sasvim normalno da funkcionišu i zarađuju platu”, kaže Vedad Vajzović. Socijalno preduzeće “Greens” pokrenuto je prije tri godine najprije kao zaštitna radionica u domenu organske proizvodnje začinskog bilja, mikropovrća i jestivog cvijeća.

“Ovaj posao smo profesionalno odradili i onda su renomirani kuhari u Kantonu Sarajevo prepoznali kvalitet naših proizvoda i počeli su to da kupuju. Logičan slijed je bio da registrujemo socijalno preduzeće d.o.o. koje će se baviti proizvodnjom i prodajom organskog mikropovrća, začinskog bilja i jestivog cvijeća. Danas imamo zaposlene tri osobe, imamo dvoje magistara poljoprivrede koji ih edukuju i uvode u posao, te rade s njima sve vrijeme. Naši proizvodi se mogu naći u velikim tržnim centrima u BiH, a naše proizvode uzimaju i hoteli i restorani visoke klase. ‘Greens’ je odličan primjer kako se integracija osoba sa invaliditetom može u potpunosti provesti”, naglašava Vajzović.

Osim aktivnosti koje korisnici imaju unutar centra, Sumero sarađuje i sa eksternim organizacijama za sport- fudbal, košarku, obrazovnim ustanovama i svim vrstama organizacija koje postoje u lokalnim zajednicama.

“Dosta smo zastupljeni u sportu, međutim, nigdje se ne eksponiramo na način da su to naši korisnici i da je to naš uspjeh, već je to uspjeh same osobe, imenom i prezimenom. Mi smo samo podrška da preuzme odgovornost za svoj život. Ovo što mi pionirski već godinama pokušavamo objasniti svim lokalnim zajednicama, pa i državi, jeste da je ovo normalan građanski pristup jednakim mogućnostima i šansama osoba sa invaliditetom u svim lokalnim zajednicama. Ne zagovaramo nikakve velike, već jednostavne životne priče. Međutim, dinamika procesa nije zadovoljavajuća. Državu BiH čeka dug put do ispunjenja obaveza koje je preuzela ratificiranjem Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom prije više od 10 godina”, naglasio je Haverić

#neVIDLJIVI Vedad Vajzović: O zapošljavanju osoba sa invaliditetom

U okviru projekta #neVIDLJIVI provedene su edukacije za novinare o pitanjima koja su važna za osobe sa invaliditetom, a u nastavku donosimo sažetak četvrtog modula u kojem Vedad Vajzović govori o izazovima u zapošljavanju.

Ovaj video je dio projekta neVIDLJIVI koji provodi SUMERO u partnerstvu sa produkcijsom kućom SOURCE, a koji se realizuje uz podršku USAID-a u okviru IMEP programa koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH.”

#neVIDLJIVI Fikret Zuko: Integritet OSI kao preduslov za ostvarivanje prava i položaja u društvu

U okviru projekta #neVIDLJIVI provedene su edukacije za novinare o pitanjima koja su važna za osobe sa invaliditetom, a u nastavku donosimo sažetak trećeg modula u kojem je predavač govorio o važnosti poštovanja ljudskog integriteta OSI kao preduslova za ostvarivanje prava i položaja u društvu.

Ovaj video je dio projekta neVIDLJIVI koji provodi SUMERO u partnerstvu sa produkcijsom kućom SOURCE, a koji se realizuje uz podršku USAID-a u okviru IMEP programa koji podržava nezavisnost medija i slobodu izražavanja u BiH.”

Savez Sumero

POSLJEDNJE NOVOSTI

AKTUALNI PROJEKTI I PROGRAMI