Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije

open

Sumero je polovinom 2013 godine promjenio strategiju djelovanja. Nakon pozitivnih rezultata vezanih za organizivanje podrške, definisanje PCP modela procjene, uspješnog pilotiranja i odziva javnosti u ovim zajednicama te registrovanje Ustanove, kao i negativnih iskustava sa kantonalnim vlastima vezano za ugovore, nastavili smo razvoj modela u drugim kantonima u Federaciji BiH.

Potpisali smo Protokol o saradnji sa Unsko-sanskim, Srednjobosanskim i Zeničko-dobojskim kantonom, odnosno o razvoju ovog modela usluga, smještaja i podrške u lokalnim zajednicama. Pokrenute su aktivnosti u lokalnim zajednicama Bosanski Petrovac i Jajce. Educirane su osobe za asistenciju, definisani korisnici, iznajmljene, dijelom renovirane i opremljene stambene zajednice, obavješteni zavodi o DI procesu.

Kantonalno ministarstvo (KS i HNK) ali i lokalni centar za socijalni rad nije želio potpisati ugovore za ovaj program kako bi program postao samoodrživ.

U Kantonu Sarajevo je urađen prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom i dostavljen je parlamentarcima na razmatranje. U Mostaru je kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne zaštite odnosno resorni ministar izrazio otvoreno protivljenje ovom programu tako da se u skorijem periodu ne očekuju promjene u Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Sumero je na Sudu u Sarajevu registrovao Ustanovu socijalne zaštite „Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici“. Ustanova je izradila sve normativne akte, pravila, cjenovnike, kao pravni subjekt, Ustanova zakonski ima rješenje i mogućnosti za organizovanje i pružanja ovog vida smještaja i podrške za osobe s intelektualnim teškoćama.

Očekujemo da će se u 2014 godini intenzivirati razvoj službi socijalne zaštite odnosno programa Život u lokalnoj zajednici uz podršku u tri Kantona: Unsko-sanski, Srednjobosanski i Zeničko-dobojski kao i usvajanje izmjena i dopuna zakona o socijalnoj zaštiti u Kantonu Sarajevo.

 

Ukupno postignuti rezultati:

  • Sporazum o suradnji potpisan na nivou USK kantona;
  • Sporazum o suradnji potpisan na nivou ZE-DO Kantona;
  • Sporazum o suradnji potpisan sa SBK kantonom;
  • Educirano osoblje u Općinama Jajce, Travnik i Bosanski Petrovac
  • Potpisani ugovori o najmu stambenih jedinica
  • Renovirane (osnovno) i opremljene Stambene jedinice u Bosanskom Petrovcu i Jajcu
  • Angažovani asistenti u lokalnim zajednicama Jajce i Bosanski Petrovac
  • Definisani korisnici za proces DI