SUMERO

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine koji je formalno uspostavljen 2000. godine, broji 30 članica i veliki broj partnerskih organizacija širom Bosne i Hercegovine.

Misija

 SUMERO kao Savez organizacija civilnog društva promovira ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici.

Vizija

 Društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama i njihove porodice jednako učestvuju u svim aspektima života, imaju izbor, mogućnost i poštovanje.

Mreža članica i partnera SUMERO u BiH

Sumero okuplja i usko sarađuje sa mnogobrojnim organizacijama koje zastupaju osobe sa različitim oblicima invaliditeta na području Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske što nam daje mogućnost da za ovu populaciju utičemo na donošenje pozitivnih promjena na području cijele Bosne i Hercegovine

 • 20 organizacija (udruženja)
 • 2 dnevna centra
 • 4 zavoda

Ključna dostignuća

 • Sumero potvrđen kao lider u oblasti zagovaranje prava osoba s intelektualnim teškoćama u BiH.
 • Ojačani institucionalni kapaciteti organizacije (Skupština, Upravni odbor, Predsjednik/ca, Direktor, Projektni timovi).
 • Pozitivni izvještaji donatora i nezavisne revizije potvrdili da Sumero radi transparentno i u skladu sa zakonima i procedurama.
 • Odobren USAID projekat „Osnaživanje i rehabilitacija u osoba s invaliditetom u BiH“ – uključili smo četiri lokalne zajednice u projekat, na period od dvije godine.
 • Aktivna implementacija EU projekta „Reforma poslovne sposobnosti“ , te u sklopu projekta pokrenuli proces koji će uticati na sistemska rješenja u domenu vraćanja oduzete poslovne sposobnosti osobama s intelektualnim teškoćama.
 • Završili građevinske radove na objektu „Centar za podršku osobama s invaliditetom“ i obezbjedili daljna sredstva za unutrašnje radove.
 • Pokrenute prve stambene zajednice u Unsko sanskom kantonu, te potpisan sporazum o saradnji za proces deinstitucionalizacije sa nadležnim ministarstvom u srednjobosanskom kantonu i većim brojem općina u ovom Kantonu.
 • Aktivno učestvovali u zagovaranju Zakonskih rješenja u FBiH.
 • Educirali lokalne organizacije osoba s invaliditetom kroz projekte USAID, EU, i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.
 • U teškom finansijskom okruženju obezbjedili redovno finansiranje svih programa i projekata, kao i sredstva za nastavak podrške Život u lokalnoj zajednici za 8 osoba s intelektualnim teškoćama u Sarajevu.

Najvažniji programi i projekti koji su implementirani

 • Projekat „Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“
 • Projekat PERSON – Partnerstvo za osiguranje Reforme podrške sistema poslovne sposobnosti
 • Stanovanje u lokalnoj zajednici uz podršku
 • Klub samozastupnika
 • Projekat Deinstitucionalizacija i prevencija institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama
 • Nastavak izgradnje objekta Sumero Centra za podršku OSI u Vogošći
 • Projekat Jačanje kapaciteta i unapređivanje procesa zapošljavanja kroz uspostavu centra za profesionalno osposobljavanje, rehabilitaciju i prekvalifikciju osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa u FBiH
 • Tradicionalna volonterska akcija „Probudite se“
 • Nastavak uspješnog rada USPON d.o.o

SUMERO tim

Fata Ibralić

Predsjednica

Haris Haverić

Direktor

Aida Akagić – Hodžić

Projekt menadžer

Haris Memišević

Andrea Bilandžić

Projekt asistent

Nermin Cocalić

Stručni saradnik

Minela Vehab

The European Association of Persons with Intellectual Disabilities and their Families

SUMERO je ponosna članica

Inclusion Europe