Članovi kluba zamozastupnika i programa život u lokalnoj zajednici iz Sarajeva posjetili prvu stambenu zajednicu u Bosanskom Petrovcu.

Posjeta sarajevskoj Vijećnici u okviru projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, finansiran od strane USAID Misije u BiH, uz pomoć Američkog naroda

Aktivnosti Socijalnog kluba-Karaoke show u okviru projekta „ Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“, finansiran od strane USAID Misije u BiH, uz pomoć Američkog naroda

Aktivnost organizirana u okviru projekta“Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“,koji je finansiran od strane USAID Misije u BiH i Američkog naroda.