Dokumentarni film “Čovjek – Zakon”

Dokumentarni film “Čovjek – Zakon” nastao je kao dio istraživanja o pravima osoba sa intelektualnim poteškoćama. 2009. godine Ombudsmani za ljudska prava su u svom istraživanju utvrdili da je stanje u Zavodima za brigu o osobama sa poteškoćama u razvoju jako loše. Također prilagođavanje sistema socijalne zaštite je jedan od osnovnih uslova na putu BiH ka EU. Istraživanje kao i film producirano je uz pomoć Internews-a BiH.

Korisnici Ustanove Sumero gosti na Konferenciji mladih u Zenici

12036653_1664306833811377_5392387430664367884_nCrveni križ Grada Zenica organizirao je Konferenciju mladih na prelijepom lokalitetu Doma izviđača , na Smetovima. Tema konferencije bila je „Etika u volonterskom radu“. U radu Konferencije učestvovali su mladi iz organizacija Crvenog križa Kakanj, Brčko, Novo Sarajevo, Pale, Srebrenik, Lukavac i Fojnica. Gosti Konferencije bili su korisnici te osoblje stambenih zajednica Ustanove Sumero u Zenici. Uz ugodno druženje, održana je prezentacija rada Ustanove Sumero te su predstavljenje mogućnosti volonterskog rada kroz podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Razgovarano je i o mogućnostima saradnje Ustanove i Crvenog križa. Za korisnike Ustanove Sumero organizirana je dekupaž radionica na otvorenom. Zahvaljujemo se Crvenom križu za odličnu organizaciju i doček naših korisnika.

Koncert podrške za osobe s invaliditetom organiziran u Bosanskom Petrovcu

DSCN4679Zahvaljujući uspješnoj saradnji sa općinom Bosanski Petrovac, Ustanova Sumero organizirala je koncert podrške za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici. Građani Bosanskog Petrovca, uključujući i šest korisnika Sumero stambenih zajednica u ovoj općini, uživali su u programu Tamburaškog orkestra BEDEM iz Bihaća. Ovaj događaj potvrdio je da se korisnici Ustanove Sumero uspješno integrišu u društvo. Općina Petrovac predstavlja svijetli primjer odnosa lokalne zajednice prema osobama s invaliditetom.

Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI

10900140_1152240351459900_5288732156137354766_o17.09.2015. godine organiziran je trening na temu “Razvoj komunikacije u lokalnoj zajednici za servise podrške OSI” u hotelu Zenica u Zenici. Predavači na treningu bili su Ejaz Šarić, pravnik u JU Centar za socijalni rad Zenica, i Nedžad Alić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad Zenica. Učesnici na treningu su bili stručni kadar Ustanove Sumero, sa posebnim naglaskom na asistente u stambenim zajednicama na području grada Zenica. Cilj treninga je bio poboljšanje komunikacije u lokalnoj zajednici za podršku osobama s invaliditetom, kao i educiranje mladih ljudi u tom domenu, što bi rezultiralo unapređenjem nivoa usluge i rada sa osobama s invaliditetom. Posebna pažnja se također posvetila izradi individualnih planova za svakog pojedinačnog korisnika, gdje se u obzir moraju uzeti zaštita ličnih prava i podataka osobe, zaštita zdravstvenog stanja korisnika, ali se treba raditi i na povećanju nivoa socijalne inkluzije. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH, a implementirana od strane ProRehe, Centra za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba s invaliditetom i drugih teško zapošljivih grupa.

Inicijativa za izmjene zakonske regulative u pogledu prava na poslovnu sposobnost u skladu sa Članom 12. Konvencije UN-a

DSCN4632Radionica se održala u hotelu Jadran, Neum, u trajanju od 09. do 11. septembra 2015. godine.

Bavila se pitanjima poslovne sposobnosti i deinstitucionalizacije, sa posebnim osvrtom na osobe sa intelektualnim i psihosocijalnim teškoćama.
Učesnici su radom u grupama iznijeli svoje prijedloge izmjena postojećih zakona kako bi oni bili u skladu sa Konvencijom UN-a, a sve u cilju poboljšanja položaja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

Radionica je dio projekta PERSON, „Partnerstvo za osiguranje reforme podrške u drugim narodima“ kojeg implementiraju: National University of Ireland, MDRI-S, RUSIHAK Turska, ISDY Kosovo, The Shine Hrvatska i Savez Sumero FBiH. Projekat PERSON ima za cilj povećati sudjelovanje civilnog društva u zakonodavnim i političkim reformama o poslovnoj sposobnosti kako bi se osigurala provedba Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom.

Projekat doprinosi podizanju svijesti predstavnika vlasti i šire društvene zajednice o važnosti i potrebi reforme zakonodavstva u dijelu oduzimanja poslovne sposobnosti.

Samostalno življenje i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama

Cover-slikaOrganizacije za osobe s invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu ‘’Vještine samostalnog življenja i samoodređenje osoba s intelektualnim teškoćama’’. Direktorica centra za socijalni rad Jajce, mr.sc. Indira Mehić – Čejvan te stručni saradnik Saveza Sumero, doc.dr. Memišević Haris bili su predavači na ovom treningu. Edukacijom osoblja Centara za osnaživanje i rehabilitaciju te partnerskih organizacija kroz dvogodišnji projekat ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH’’, koji finansira USAID, napravljen je značajan iskorak u pružanju podrške osobama s intelektualnim teškoćama za samostalan život. Projekat je nastao iz potrebe da se humanizuje i modernizuje sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici, a što je i obaveza države BiH kao potpisnice UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom.

Trening na temu ”Antidiskriminacija”

DSCN4341Organizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”Antidiskriminacija”, održanom 23.07.2015. u hotelu Hollywood Sarajevo. Predavač na treningu bio je prof.dr. Zemir Sinanović, koji je održao predavanje na sljedeće teme: Diskriminacija – “efikasan” put ka socijalnoj isključenosti osoba s invaliditetom u bosanskohercegovačkom društvu i državi, te Antidiskriminacija – efikasan put ka osnaživanju i rehabilitaciji osoba s invaliditetom u bosanskohercegovačkom društvu i državi! U okviru treninga organizovana je i praktična radionica, čiji koordinator je bila Jelena Pekić, koordinatorica za programe i projekte u Forumu Lijeve Inicijative. Predavanje, kao i samu radionicu, učesnici su ocijenili sa visokom ocjenom. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH.

Mogu li slijepe osobe raditi na kodiranju?

ada25-logoJa sam potpuno slijepa osoba i radim za Google, zapisujem promjene u algoritmu za rangiranje stranica.

Ovo je komentar koji je ostavio korisnik na stranici popularnog websitea Quora za pitanja i odgovore. Nažalost, mnogi ljudi ne znaju da slijepe osobe mogu raditi na kodiranju niti da mogu biti zaposlene u nekim od najboljih tehnoloških kompanija svijeta.  Ne znači da ljudi koji imaju problema sa vidom imaju ikakvih problema sa analitičkim vještinama, modeliranjem sistema ili ispravljanjem grešaka; njihov problem sa vidom ne treba biti prepreka za uspjeh.  U suštini, sljepoća može podstaći kompjuterske programere da improvizuju i oslanjaju se na sopstvene snage, što su osobine koje se nagrađuju u kompanijama poput Googlea.

Može li danas dijete, koje je rođeno slijepo, postati programer svjetskog glasa u BiH? Voljela bih da se ljudi uvjere da se to može dogoditi.

Prije dvadeset pet godina, u julu mjesecu,  Sjedinjene Države su usvojile  opsežan zakon o građanskim pravima koji je prava osoba sa invaliditetom izjednačio sa pravima drugih grupa. Američki Zakon o osobama sa invaliditetom je, pored drugih stvari, utvrdio da je odbijanje poslodavca da zaposli osobu zbog njenog invaliditeta  nezakonito djelo. Također je nepropisno odvajanje djece zbog njihovog invaliditeta u javnim ustanovama, poput škola, kvalifikovao nezakonitim. Uz to, pozorišta, restorani, biblioteke, javni prevoz, škole i zgrade vlade po zakonu moraju biti pristupačni za sve.

Kao društvo, imamo stereotipna razmišljanja o ljudima sa invaliditetom koja moramo mijenjati.  Prvo se moramo pozabaviti našom definicijom invaliditeta.  Nije svaki invaliditet vidljiv.  Malom djetetu koje ima autizam treba pružiti istu količinu  njege i pažnje – i treba mu osigurati  ista osnovna prava  – kao veteranu povrijeđenom u ratnom sukobu.  Đacima sa oštećenim sluhom mora se dati  šansa da steknu vrhunsko obrazovanje, baš kao što njihovi vršnjaci  ili osobe u invalidskim kolicima imaju pravo na isti prostor koji mi koristimo.  To su građani vaše ili moje zemlje, i ako im se da šansa, oni podjednako mogu doprinijeti njenom napredovanju.

U Bosni i Hercegovini su zakoni koji štite prava osoba sa invaliditetom usvojeni, ali rijetko se primjenjuju i često nema dovoljno sredstava za njihovu primjenu.  Neki zakoni su neadekvatni ili nejasno definisani.  Stvarnost za roditelje i djecu sa invaliditetom  u cijeloj zemlji je takva da škole često odbijaju upisati djecu sa invaliditetom, pravdajući to nedostatkom nastavnika ili asistenata, ili fizičkim barijerama u smislu nedostatka pristupnih rampi.  Često je jedina opcija da  roditelj prati dijete na nastavu. Sve se to često pravda nedostatkom sredstava, pa se postavlja pitanje: “Ko zastupa interese osoba sa invaliditetom u BiH i ko ih predstavlja?”  Strani donatori i lokalne NVO mogu pomoći, ali ne mogu zamijeniti obrazovni sistem koji mora biti osmišljen tako da omogući svakom djetetu jednake šanse kako bi realizovalo svoj puni potencijal.
Zbog toga su uniformna definicija invaliditeta, kao i uniformni kriteriji za sticanje statusa osobe s invaliditetom toliko važni u Bosni i Hercegovini. Sada vlasti u različitim dijelovima zemlje, na različitim nivoima, rade na različitom definiranju invaliditeta, čime se štite prava jednih, a zanemaruju prava drugih. To se mora promijeniti.   

A uporedo s tim, moramo promijeniti način na koji postupamo prema osobama s invaliditetom. Sistem isključivanja i institucionalizacije koji danas dominira – u kojem su odrasli ljudi s invaliditetom diskriminirani, a njihova prava na zaposlenje ugrožena, u kojem su čak i djeca sa invaliditetom marginalizirana, poriče im se pravo na normalno obrazovanje i lišena su pomoći – mora se promijeniti.

Posvećenost inkluziji podjednako je i znak liderstva i znak čovječnosti. Političari u Bosni i Hercegovini moraju brinuti o svim građanima, uključujući i one koji spadaju u najosjetljivije kategorije, a koji su trenutno često zapostavljeni. Ljudska cijena koja se plaća zbog toga je veoma konkretna, i zbog patnje onih koji su zapostavljeni i zbog neiskorištenog potencijala onih koji bi mogli biti lideri u raznim oblastima.

Ali, ne budimo malodušni. Svakog dana imate priliku da dajete podršku promjenama.  Davanje podrške je umjetnost istupanja u svoje ime i u ime drugih. Možete djelovati u cilju poboljšanja životnih uslova na brojnim frontovima, traženjem odgovornosti, odbijanjem manipulacije i propitivanjem sopstvenih stereotipa. Zahtijevajte da najosjetljivije grupe stanovništva imaju priliku da upravljaju vašim gradovima, imaju pristupa vladinim zgradama i dobiju usluge koje su im potrebne da bi živjeli i bili uspješni u BiH.

Prošlog mjeseca je jedan mladić koji boluje od cerebralne paralize bio učesnik Avazovog maratona čime je dokazao da čovjek može sve, samo ako to zaista želi. Za mene lično inspiracija su dvije djevojke koje su nedavno učestvovale u našem programu YES (Kennedy Lugar Youth Exchange and Study (YES) program). Obje su djevojke, iako oštećenog vida, provele godinu dana u SAD, pohađale američku srednju školu i živjele u američkoj porodici. Jedna od njih je, kada se vratila, pokrenula program učenja engleskog jezika u Centru za slijepe i slabovide mlade osobe u Sarajevu. Iskoristila je iskustvo iz SAD da bi poboljšala kvalitet života drugih ljudi. Tolika je moć pojedinca kada je posvećen pozitivnim promjenama.

Pojedinačne priče slijepog računarskog programera i učenice koja je učestvovala u programu razmjene prava su inspiracija. Ima još puno vas, izuzetno talentovanih ljudi, koji su prošli kroz proces savladavanja prepreka nezamislivih za većinu nas. Ispričajte nam vaše priče kako bismo iz njih učili i shvatili na koji način i ovdje djeca mogu biti podjednako uspješna.

Tekst preuzet sa: Ambassador's Notes: U.S. Embassy Sarajevo

Veća prisutnost i aktivnija uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u sadržaje društvene zajednice mijenjaju stavove društva

stavovi drustva„Stanovanje u zajednici uz podršku“ je samo jedna od aktivnosti i usluga koje Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine „SUMERO“ razvija u lokalnoj zajednici, pojasnio je na današnjem sastanku ministru za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Elviru Kazazoviću direktor ovog udruženja Haris Haverić.

Pravo na život u zajednici jedno je od temeljnih ljudskih prava, a život u zajednici ne podrazumijeva samo fizičku prisutnost, njega karakteriziraju odnosi i aktivnosti, stečena iskustva i emocije. Zbog smještaja u stacionarne ustanove i nedostupnosti redovnih službi obrazovanja i zapošljavanja mnoge osobe s intelektualnim teškoćama isključene su iz našeg društva, rečeno je tokom današnjeg sastanka.

„Veća prisutnost i aktivnija uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u sadržaje zajednice mijenjaju stavove društva, jer na taj način oni prestaju biti objekt sažaljenja te postaju naše kolege na poslu, kupci u dućanu…Činjenica da imaju intelektualne teškoće više nisu njihove jedine karakteristike“, istakao je Haverić te dodao kako je zahvaljujući aktivnosti „Stanovanje u zajednici uz podršku“ došlo do poboljšanja  kvaliteta života osoba sa invaliditetom.

Ovom prilikom, ministar Kazazović je naveo kako će „SUMERO“ u narednom periodu dostaviti resornom ministarstvu kurikulum za neformalno obrazovanje asistenata za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama.

Page 9 of 11« First...7891011
000