Ministrica Dautbegović: Osobe s poteškoćama u razvoju imaju pravo na izbor

dsc_04171_opt

Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović i direktor Kantonalnog centra za socijalni rad Adnan Podžo obišli su danas nove prostorije Centra za podršku životu u zajednici osoba s invaliditetom, koji je prije nepuna dva mjeseca otvorio Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama “Sumero”. Ovom prilikom, ministricu je sa ovim multifunkcionalnim centrom, koji se nalazi u Donjem Hotonju, upoznao direktor ove organizacije Haris Haverić.

“Riječ je o centru koji se prostire na 550 metara kvadratnih, a pored stambenih jedinca koje su opremljene po evropskim standardima,  u njemu se nalaze sale za edukaciju, plastenik u svrhu profesionalne rehabilitacije i ostali neophodni sadržaji za rad sa osobama sa invaliditetom”, pojasnio je direktor Haverić.

Po njegovim riječima sa korisnicima će raditi stručnjaci različitih profila, a u centru će biti uposleno šest do sedam osoba.

“Posebno nam je drago što nas je danas posjetila ministrica Dautbegović koja se direktno s našim korisnicima usluga mogla upoznati sa načinima rada udruženja. Vrlo nam je važno da resorno ministarstvo prepozna značaj našeg udruženja kao pružaoca usluga za stanovanje u zajednici, kako bi osobe sa intelektualnim teškoćama imale priliku da ostanu, ali i da opstanu u svojoj lokalnoj zajednici, u ovome slučaju u Kantonu Sarajevo”, istakao je direktor Haverić te dodao kako je ovo jedinstvena prilika da pokažemo svijetu, ali i nama samima da ovu populaciju shvatamo kao punopravne građane našeg društva.

Nakon obilaska ministrica Dautbegović održala je sastanak sa direktorom Haverićem i njegovim saradnicima na kojem je najavila da će u narednom periodu nastojati ne samo podržati postojeće programe stanovanja u zajednici osoba sa invaliditetom, nego ih i proširiti.

“Sasvim je jasno da namjena Centra nije dugoročno zbrinjavanje osoba s poteškoćama u razvoju nego njihova profesionalna rehabilitacija, edukacija i prekvalifikacija”, naglasila je ministricaDautbegović te kazala kako je vrlo važno da svi shvate kako ne treba imati nikakve predrasude prema njima.

“Ono što im normalan život često otežava jesu pogrešni stavovi i predrasude koje drugi imaju prema njima i njihovim mogućnostima, a mi ćemo nastojati da to promijenimo, jer i oni imaju pravo izbora, te ukoliko žele samostalno živjeti onda im to trebamo i omogućiti”, potcrtala je ministrica Dautbegović.

Izgradnju “Sumero” Centra za podršku osobama s invaliditetom pomoglo je dvadesetak donatora, a ukupna vrijednost projekt je oko 540.000 KM.

Klub za samozastupanje izveo performans o životnim pričama osoba s intelektualnim teškoćama

Otvaranje Centra Sumero 59_optČlanovi Kluba za samozastupanje su za goste ceremonije svečanog otvorenja Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom izveli pozorišni performans ”Ovo sam ja”. Ovom predstavom, na autentičan način je prikazano kako se osobe s intelektualnim teškoćama suočavaju sa važnim pitanjima poput roditeljstva, prijateljstva, njihove uloge u javnom i umjetničkom životu i sl. Kroz svoje ispovijesti,  Adis Baraković, Belma Džubur, Nejra Sinanović, Kenan Topalović, Mirza Begović, Nino Koprivica, Ado Pribišić, Lejla Đip, Sanja Geljić, Sabaheta Šahinpašić, Amir Pašić i Darija Sokolović su pokazali da njihovo  postojanje nije obilježeno samo određenim invaliditetom, već da se i oni suočavaju sa svakodnevnicom i bore za svoj opstanak, svoje postojanje i prepoznavanje u društvu.

Aktivnost je realizovana u saradnji sa Udruženjem dramskih umjetnika Altteatar, u okviru projeta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama” koji podržava Američka agencija za razvoj i saradnju (USAID).

Studijska posjeta na temu: „Osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom“

DSCN5128_opt

U okviru Studijske posjete Sarajevu pod nazivom „Osnaživanje mladih osoba sa invaliditetom“, Savez Sumero je danas ugostio Udruženje građana Informativni centar za osobe sa invaliditetom „Lotos“.

Cilj studijske posjete Sarajevu je upoznavanje grupe od 4 mlade osobe sa invaliditetom sa primjerima dobre prakse rada i djelovanja uspješnih organizacija u polju zaštite prava osoba sa invaliditetom, sa sjedištem u Sarajevu. Nakon što su se pobliže upoznali sa misijom i vizijom naše organizacije, kao i našim najznačajnijim postignućima i projektnim aktivnostima, ove mlade osobe imale su priliku da na inspirativan način prezentiraju kako sam projekat u kojem sudjeluju, tako i sami sebe, kao osobe sa velikim potencijalom, sposobne da ravnopravno doprinesu zajednici, te aktivno sudjeluju u pokretu za ravnopravnost osoba sa invaliditetom.

Smatramo da nas ovakve prigode i posjete mogu samo dodatno osnažiti, inspirisati i educirati, kako bismo mogli zajedničkim snagama da zagovaramo i potaknemo snažniju inkluziju naših korisnika u svim sferama društvenog života, te im time osiguramo i jednake mogućnosti u svakodnevnom životu.

Udruženje “Lotos” u saradnji sa švedskom partnerskom organizacijom STIL (Centar za samostalni život Štokholm), u okviru programa MyRight BiH, a uz financijsku podršku Švedske razvojne agencije SIDA, implementira projekat „Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH“.

Aktivnosti Kluba samozastupnika Zenica

5

Klub samozastupnika sa područja grada Zenica organizirao je druženje te dekupaž radionicu u saradnji sa Udruženjem za razvoj i afirmaciju mladih Input Zenica, koje je ustupilo prostorije za realizaciju aktivnosti. U sklopu druženja, održana je i prezentacija na temu ”Zahvalnost” uz diskusiju.

„Cilj grupe za samozastupanje jeste da se osobe sa invaliditetom upoznaju sa svojim pravima. Javnost isto tako treba da se bolje upozna sa osobama s invaliditetom, odnosno da saznaju nešto više o osobama s intelektualnim teškoćama, te da smo i mi dio društva i lokalne zajednice“, izjavili su članovi Kluba samozastupnika tokom druženja.

Aktivnost je organizirana u sklopu projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”, koji podržava Američka agencija za razvoj i saradnju (USAID).

Obilježavanje prve godišnjice uspostavljanja programa “Život u lokalnoj zajednici uz podršku” za osobe s invaliditetom na području općine Jajce

IMG_1113Povodom obilježavanja prve godišnjice od uspostavljanja programa ”Život u lokalnoj zajednici uz podršku” za osobe s invaliditetom na području općine Jajce, u utorak, 23.02.2016. godine, u prostorijama Sumero centra u Jajcu s početkom u 11 sati, upriličen je prigodan i sadržajan program. Ovom za nas posebnom događaju prisustovali su direktori centara za socijalni rad Jajce i
Bosanski Petrovac, predstavnici lokalnih vlasti i različitih udruženja, korisnici i asistenti stambenih zajednica Ustanove Sumero, kao i mnogi drugi članovi lokalne zajednice iz Jajca.

Asistenti su podijelili različita iskustva, mišljenja i stavove, u nastojanju da predlože i iznađu još konstruktivnija rješenja i pristupe u radu sa svojim korisnicima. I sami korisnici su rado podijelili sa gostima najdraže trenutke njihovog boravka u stambenim zajednicama, progovorili su o svojim željama i nadanjima, a neki od njih su čak recitovali drage stihove i otpjevali njima drage pjesme.

Poslije programa su korisnici i članovi tima Sumero u jednoj opuštenoj atmosferi uživali u prirodnim i historijskim znamenitostima grada Jajca. Tim Sumera je jako ponosan na dosadašnja postignuća u ovom kantonu, a nadamo se da ćemo u skorijoj budućnosti nizati još veće i uspješnije projekte.

Ustanova Sumero učesnik radno-konsultativnog sastanka sa ustanovama i udruženjima sa područja zeničko-dobojskog kantona

zedoU organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona, održan je radno-konsultativni sastanak s ciljem unapređenja saradnje u provođenju socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, sa naglaskom na smještaj u ustanove socijalne zaštite. U uvodnom dijelu sastanka, prisutnima se obratio Miralem Galijašević, premijer zeničko-dobojskog kantona. Na sastanku su razmatrane aktuelne teme iz relevantne oblasti, kao što su: statistički pokazatelji i budžetska izdvajanja, provođenja postupaka ostvarivanja prava na smještaj u ustanove, monitoring i izvještavanje, alternativni vidovi zbrinjavanja, proces deinstitucionalizacije i transformacije, jačanje kapaciteta centara za socijalni rad/službi socijalne zaštite, značaj međusobne saradnje institucija, ustanova i organizacija civilnog društva. U obraćanju premijera i resornog ministra naglašeno je da je proces deinstitucionalizacije strateško opredjeljenje kantonalne vlade. Rezultati Ustanove Sumero u razvoju socijalnih usluga na području grada Zenica u 2015. godini prepoznati su od kantonalne vlade, što je naglašeno i tokom ovog sastanka.

Počela implementacija projekta ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama”

DSCN4928SUMERO je lider u oblasti deinstitucionalizacije (DI) u BiH. Svojim znanjem, metodama procjene i rada i drugim resursima možemo napraviti promjene u svim procesima vezanim za DI. USAID misija u Bosni i Hercegovini prepoznala je nastojanja da se u ovaj proces i praktično uključi što više lokalnih zajednica, ali i ključnih aktera na svim nivoima vlasti.
U okviru USAID-ovog Programa podrške marginaliziranim grupama (USAID/PPMG), u narednih 12 mjeseci projektom ”Jačanje procesa deinstitucionalizacije i servisi podrške u lokalnim zajednicama” dodatno će se osnažiti rad u lokalnim zajednicama koje su primjer pozitivne prakse kada je u pitanju DI proces. USAID/PPMG, čiji je implementacijski partner Institut za razvoj mladih KULT, pruža podršku aktivnostima lokalnih organizacija koje se zalažu za prava, osnaživanje i dostojanstvo nedovoljno predstavljenih društvenih grupa u BiH, te jača kapacitete lokalnih nevladinih organizacija, institucija BiH te USAID-ovih implementacijskih partnera za ostvarivanje navedenog cilja.
Cilj projekta je omogućiti osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje osnovnih ljudskih prava, zagarantovanih kroz UN Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom: pravo na izbor i život u zajednici, pravo na pristup informacijama, obrazovanju i uslugama, što bi bile ključne promjene koje će postići ovaj projekat. Obuhvatit će se osobe sa područja 4 kantona: Zeničko-dobojski, Unsko-sanski, Srednjobosanski te Kanton Sarajevo.
Na početku implementacije projekta, održan je informativni sastanak sa predstavnicima Centara za socijalni rad Zenica, Jajce i Bosanski Petrovac. Tom prilikom, centrima za socijalni rad predstavljen je projekat, te je dogovorena saradnja na projektnim aktivnostima. Bitno je naglasiti da su ove lokalne zajednice prepoznale značaj DI procesa i aktivno učestvuju u aktivnostima usmjerenim ka unapređenju socijalnih usluga u lokalnoj zajednici i kvalitete života osoba sa invaliditetom.

U Zenici organiziran okrugli sto o razvoju socijalnih usluga i programa u lokalnoj zajednici

IMG_0421U organizaciji Ustanove Sumero Centar za podršku osobama s invaliditetom u zajednici, u Zenici je održan okrugli sto na temu unapređenja socijalnih usluga i programa Stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku za osobe s invaliditetom u Zeničko – dobojskom kanton. Učesnici na skupu bili su predstavnici Vlade ZDK, centara za socijalni rad, lokalne institucije iz oblasti zdravstva, kulture i obrazovanja te organizacije za osobe sa invaliditetom. Ovom prilikom, predstavljen je rad Ustanove Sumero i postignuti rezultati u razvoju usluga na područja grada Zenica u 2015. godini. Cilj okruglog stola bio je i uključivanje javnosti u aktivno djelovanje u pružanju podrške za osobe s invaliditetom. Razgovarano je i o mogućim rješenjima za otvorena pitanja vezano za oduzimanje poslovne sposobnosti.Događaj je popraćen i medijski a prilog RTV Zenica u okviru emisije Zenica danas (prilog počinje na 10min:40sec) možete pogledati u nastavku.

Održan sastanak sa federalnim ministrom rada i socijalne politike

img_0917-resized-2048Predstavnici Saveza Sumero, uz podršku Udruženja “Vaša prava BiH”, te predstavnice USAID Misije u BiH, Elle Challenger, održali su sastanak sa federalnim ministrom za rad i socijalnu politiku, Veskom Drljačom. Tema sastanka bila je nedavna presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, koji je utvrdio da su prekršena prava osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost u BiH, i na osnovu koje će naša država morati platiti nadoknadu štete oštećenim stranama. Razgovarano je o mogućim rješenjima za otvorena pitanja vezano za oduzimanje poslovne sposobnosti. Također se diskutovalo i o razvoju savremenih modela podrške za osobe s invaliditetom u lokalnoj zajednici i procesu deinstitucionalizacije osoba iz ustanova zatvorenog tipa. Savez Sumero očekuje da će se resorno federalno ministarstvo, te druge nadležne institucije, u narednom periodu aktivnije uključiti u rješavanje ovih pitanja.

Ministarstvo podržava rad ustanove socijalne zaštite

dsc_04301Ministarstvo podržava rad ustanove socijalne zaštite „Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom“

Život u lokalnoj zajednici osoba sa intelektualnim teškoćama tema je o kojoj je danas ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović razgovarala sa direktorom Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama „SUMERO“ Harisom Haverićem.

Ovom prilikom, direktor Haverić je upoznao ministricu Dautbegović sa dosadašnjim iskustvima na poboljšanju kvaliteta života i zaštite ljudskih prava osoba sa intelektualnim teškoćama s ciljem uspostave novih modela podrške koji će ovoj populaciji omogućiti uključenost u zajednicu.

„S tim u vezi, ‘SUMERO’ je uspostavio ustanovu socijalne zaštite ‘Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom’ u kojoj se vrši socijalno i zdravstveno zbrinjavanje ovih osoba, osposobljavanje za samostalni život i rad prema preostalim sposobnostima i interesovanjima te brojne druge usluge za njihovo sveobuhvatno zbrinjavanje i podršku životu u lokalnoj zajednici“, objasnio je Haverić.

Ministrica Dautbegović je podržala rad ovako organizovane ustanove, kao i djelovanje Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama.

Razgovano je i o prijedlogu „SUMERO“-a za potpisivanje sporazuma o saradnji između resornog ministarstva i „Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom“.

Izvor: Vlada KS

Page 5 of 9« First...34567...Last »