Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar

Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u Hotonju. Članovi Grupe za samozastupanje SUMERO su kroz par prezentacija sa njima podijelili svoja dotadašnja iskustva, te ukazali na važnost samozastupanja za osobe s invaliditetom. Bila je ovo izvrsna prilika za razmjenu zajedničkih ideja i diskusiju o potencijalnim budućim zajedničkim aktivnostima i inicijativama.

Posjeta je organizirana uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka.

I Kanton Sarajevo se priključuje procesu deinstitucionalizacije

Potpisan Sporazum o saradnji koji omogućuje uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu

U prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici upriličeno je zvanično potpisivanje Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.
Sporazum su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Adnan Podžo i direktor “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” Haris Haverić.

Potpisnici ovog sporazuma su između ostalog saglasni da zajednički provedu Program prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, preveniraju smještaj osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite (prevencija institucionalizacije) i izvrše deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom, pruže organizovanu i stručnu podršku osobama sa invaliditetom sa područja Kantona i organizaciju smještaja u stambenim jedinicama, te zajednički rade transfer znanja, studijske posjete, kampanje javnog zagovaranja i druge dostupne metode organizacionog i stručnog jačanja na polju razvoja savremenih socijalnih usluga u Kantonu Sarajevo.

U finansijskom smislu implementacija ovog sporazuma će da racionalizira izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo preveniranjem smještaja osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite, te reducira nezaposlenost kroz otvaranje novih radnih mjesta i angažovanje stručnih kadrova kroz razvoj socijalnih usluga na području Kantona Sarajevo.

Kompanija Tondach u posjeti Sumero centru

Sumero centar su posjetili direktor kompanije Tondach, g. Jasmin Hošo i njegov saradnik g. Advan Kuljuh. Kompanija za proizvodnju crijepa Tondach je bila među glavnim donatorima izgradnje Sumero centra, gdje se osobama s intelektualnim teškoćama pruža podrška u izgradnji kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici, socijalizaciji i aktivnijem uključenju u društvenu zajednicu, te unapređenju ličnih kompetencija.

Ostvarena saradnja sa društveno odgovornom kompanijom Tondach je odličan primjer kako se organizacija SUMERO i njeni programi podržavaju ne samo finansijski nego i suštinski. Zahvaljujući ovakvom vidu podrške mi se dalje razvijamo kao organizacija koja implementira i razvija ključne procese i promjene koji poboljšavaju kvalitet života osoba s invaliditetom u BiH.

Posjeta studenata Univerziteta u Grazu

Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom je posjetilo 19 studentica Univerziteta u Grazu, odsjek inkluzivno obrazovanje. U sklopu svoje posjete Bosni i Hercegovini i Sarajevu, a u svrhu naučno-istraživačkog rada za master studije, pobliže su se upoznale sa našim obrazovnim sistemom, te radom nevladinih organizacija čiji domen djelovanja je socijalna inkluzija osoba s invaliditetom. Shodno tome, tim Saveza Sumero im je predstavio rad, i glavne projektne aktivnosti naše organizacije, sa akcentom na stvaranju inkluzivne zajednice i smještaju osoba s intelektualnim teškoćama kroz program „Stanovanje u zajednici uz podršku“.

Ovo je bila odlična prilika za promociju, i širenje pozitivne priče o procesima i projektima koje Sumero implementira za dobrobit svojih krajnjih korisnika, ali i šire lokalne zajednice.

 

Kako pripremiti prijedlog projekta za EU finansiranje

U prostorijama Sumero centra održan trening na temu “Kako pripremiti prijedlog projekta za EU finansiranje”.

Trening je organiziran uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka.

 

Japanske trešnje krase ambijent Sumero centra

Japanska nevladina organizacija iz Tokija IPIL-IPIL NO KAI i predstavnici Rotary Club Sarajevo- International Delta organizirali su sadnju japanskih trešanja na Sumero centru za podršku osobama s invaliditetom u zajednici. Aktivnost ima za cilj stvaranje ekološki prihvatljivog ambijenta i ugodnog prostora za rad i aktivnosti. Ovakvi događaji prilika su i za bolje upoznavanje kulture, tradicije i naslijeđa dvije prijateljske zemlje te razmjenu ideja o mogućnostima saradnje na projektima koji će stvarati uslove za bolji život osoba s invaliditetom u okviru zajednice.

Interaktivne radionice u okviru projekta „ZaJedno“

KJU „Porodično savjetovalište“ i predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom: Savez „Sumero“, Udruženje slijepih KS, Udruženje distrofičara KS, Udružnje gluhih KS i Udruženje oboljelih od multiple skleroze KS su u OŠ “Aleksa Šantić” realizirali interaktivne radionice u okviru projekta „ZaJedno“.

Cilj ovog projekta je promocija inkluzivne kulture i jednakih životnih prilika bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi.

Kroz interativnu radionicu nastavnici ove škole imali su priliku pogledati kratki film o životu osoba sa poteškoćama, prikazan od strane Saveza „Sumero“, te otvoreno diskutovati o iskustvima, načinima i ulozi nastavnog kadra u procesu razvijanja inkluzivne kulture.

Također, učenici petih razreda imali su priliku učestvovati u interaktivnoj radionici i saznati nešto više o potrebama i poteškoćama osoba sa invaliditetom, te na koji način svojim razumijevanjem, prihvatanjem i poštovanjem mogu pomoći drugima.

Aktivnosti će se nastaviti u toku mjeseca aprila u OŠ „ Fatima Gunić“.

Trening o superviziji socijalnih usluga

Češka nevladina organizacija “People in Need” je u prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom implementirala trening na temu „Supervizija socijalnih usluga“. Voditelj treninga je bio Dr. Jan Pfeifer, evropski stručnjak u oblasti deinstitucionalizacije, a treningu su prisustvovali uposlenici Sumera.

Svrha provedene edukacije je bila pokazati kako se uvođenjem supervizije psihosocijalnog rada može poboljšati kvaliteta socijalnih usluga, što je ujedno model i pristup koji se u Češkoj Republici uspješno aplicira godinama.
Neki od ključnih zaključaka su bili da supervizija NIJE psihoterapija, ugovaranje ili inspekcija, NEGO JE zadatak supervizora, kao nekoga ko ne radi u organizaciji koju supervizira, da identificira ključne nedostatke ili probleme, a na timu je da ih unaprijedi ili riješi  na osnovu ponuđene analize.

Uvođenje novih i inovativnih pristupa svakako treba da ojača kapacitete asistenata stambenih zajednica Sumero, te u konačnici osnaži i poboljša njihova znanja i vještine.

Događaj je organiziran uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need u okviru projekta „Podrška inkluziji za osobe s invaliditetom u BiH“.

Drugi radni sastanak DI platforme

Češka nevladina organizacija “People in Need” je u prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom implementirala i drugi radni sastanak platforme za deinstitucionalizaciju.
Jedna od tema radnog sastanka je bio pristup Evropske unije pocesu deinstitucionalizacije, o čemu je diskutovao g. Jan Snaidauf, šef Sekcije za politička i ekonomska pitanja, ispred Delegacije EU u BiH.

Također, dotakli smo se i teme Saradnja sa lokalnim samoupravama/centrima za socijalni rad i izrada lokalnih planova saradnje, koju je prezentirala predsjednica Udruženja „Sunce“ Mostar, g. Erna Kotlo.

Amila Dedić, konsultantica ispred USAID-a je razgovarala o zagovaranju, podizanju svijesti i samozastupništvu, dok je direktor Saveza Sumero, g. Haris Haverić, prezentirao razvoj sistema i podizanje kvalitete programa stanovanja uz podršku.

Predstavnica UNICEF-a, g. Sandra Kukić, uključena u programe za zaštitu djece bez roditeljskog staranja a koji se tiču prevencije institucionalizacije, nastojala je približiti tu temu prisutnim učesnicima, te dati svoje inpute kako se sam proces deinstitucionalizacije može unaprijediti.

Prisutnima se na kraju obratio i Dr. Jan Pfeifer, koji je nastojao sublimirati pozitivna iskustva iz Češke Republike, te upoređujući situaciju u toj zemlji, kao i drugim evropskim zemljama, dati konstruktivne savjete kako se slični pristupi i metode mogu replicirati i u Bosni i Hercegovini.

Događaj je organiziran uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka, u okviru projekta Podrška inkluziji za osobe s invaliditetom u BiH“

Page 3 of 1112345...10...Last »