Saradnja kompanije Direct media i Kluba samozastupnika model za društveno odgovorne kompanije

Kolektiv kompanije Direct media organizirao je druženje za članove Sumerovog Kluba samozastupnika. Svoje vrijeme posvetili su druženju uz kuglanje. Ovakve aktivnosti imaju za cilj društvenu i socijalnu inkluziju osoba s intelektualnim teškoćama. S druge strane, primjer kompanije Direct media je model dobre prakse društveno odgovornih kompanija čiji uposlenici kroz volonterski rad provedu korisno vrijeme sa osobama koje još uvijek nisu u potpunosti uključene u društvo.

Samozastupanje za osobe s intelektualnim teškoćama znači da ove osobe, individualno ili u grupi, govore ili djeluju u svoje ime ili u ime drugih vezano uz teme koje se na njih odnose. U kontekstu pokreta za ljudska prava radi se o svojevrsnoj borbi ljudi kojom se direktno utiče na negativne stavove i praksu okoline. Zato pokret samozastupanja redefinira pristup invaliditetu gledajući ga u svjetlu jednakosti i ljudskih prava

Partnerstvo između resornih ministarstava, civilnog društva i međunarodnih partnera za uspješan razvoj socijalnih usluga u lokalnim zajednicama u Kantonu Sarajevo

Amela Dautbegović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo (KS), Mario Nenadić, ministar pravde i uprave KS te direktor Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici, Haris Haverić, u četvrtak 19. oktobra upriličili su obilazak i posjetu nekoliko lokacija na području Kantona Sarajevo gdje će se pružati servisi podrške i socijalne usluge za osobe s invaliditetom i druge marginalizirane grupe.

Domaćini posjete bili su Franz Valli, predstavnik Alijanse Franco Bettoli – Razvojni institut i Emir Nurkić Kačapor, predstavnik Instituta za razvojni uticaj (Institute for Development Impact – I4DI) sa sjedištem u Washingtonu. Zahvaljući podršci ovih međunarodnih partnera, nekoliko objekata u Kantonu Sarajevo će biti stavljeni u funkciju razvoja usluge „Stanovanje u zajednici uz podršku“ i drugih usluga i programa usmjerenih na osnaživanje, rehabilitaciju i adekvatnu podršku osobama s invaliditetom u zajednici.

Ministrica Dautbegović navela je da je i ova aktivnost primjer dobre prakse zajedničkog djelovanja. „Saradnjom sa Sumerom i međunarodnim partnerima smatramo da je napravljen najznačajniji iskorak po pitanju mijenjanja zastarjelog oblika zbrinjavanja osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite,  a započeli smo i procese na razvijanju novih humanijih oblika i zbrinjavanja ovih osoba kroz stanovanje u lokalnim zajednicama na području Kantona Sarajevo“, naglasila je ministrica Dautbegović tokom obilaska dvije stambene zajednice za osobe s intelektualnim teškoćama na području Sarajeva.

Ministar Nenadić naglasio je tokom posjete važnost procesa deinstitucionalizacije za osobe s invaliditetom i druge socijalno marginalizirane građane, koji je dobio sistemske okvire u Kantonu Sarajevo potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, JU “Kantonalni centar za socijalni rad” i “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici”, u julu 2017. godine.

„Pokušat ćemo da ovu pozitivnu energiju iskoristimo u narednim procesima promjena sistema kako osobe s invaliditetom ne bi postali korisnici sistema koji ih diskriminira i isključuje, već da im se kroz sistemski uspostavljene servise podrške u zajednici omogući socijalna i ekonomska inkluzija u Kantonu Sarajevo u punom smislu te riječi“, istakao je direktor SUMERO centra, Haris Haverić.

Alijansa Franco Bettoli – Razvojni institut, između ostalog,  već nekoliko godina aktivno podržava procese transformacije i deinstitucionalizacije socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini.

 

Koji su izazovi i perspektive inkluzije u KS

Danas Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, organizuje konferenciju “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“.

VIDEO SNIMAK MOŽETE POGLEDATI OVDJE

 

SUMERO organizator konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“

Inkluzija je šansa za sviju, a inkluzivno obrazovanje i inkluzivna socijalna politika su dio integralnog opšteg obrazovanja i sistema socijalne zaštite, neodvojive u specifičnoj pripremi za društvo jednakih mogućnosti. Za adekvatnu inkluzivnu praksu nije dovoljan samo usmjeren zakon već i njegova provodivost u praksi, zaključci su konferencije “Inkluzijom do jednakih mogućnosti djece i osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo“ koja je održana u organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije BiH – SUMERO i uz pokroviteljstvo Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Konferencija na kojoj su prisustvovali predstavnici institucija vlasti, NVO sektora te niz eksperata iz različitih oblasti ključnih za proces inkluzije, organizovana je u okviru Dječije nedjelje koja se od 02. do 08. oktobra obilježava u Kantonu Sarajevo.

 

Obrazovni sistem već godinama potiče predrasude i stereotipe i zbog toga je potrebno korjenito promijeniti stavove i pristup osobama sa invaliditetom. Inkluzija osoba sa invaliditetom u društvo je obaveza države, a mi želimo biti oni koji će pokrenuti procese i implementirati inkluziju kao život u lokalnoj zajednici“,  istakao je na otvaranju konferencije direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, te dodao da osobe sa invaliditetom imaju pravo i zaslužuju život dostojan čovjeka.

Dodatni zaključci konferencije su da je edukacija stručnjaka o specifičnostima invaliditeta potrebna na svim nivoima, da je inkluzija proces uključivanja svih koji su dugo ostajali socijalno isključeni te da je potrebna promjena sistema podrške osoba sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Također, naglašeno je da je za inkluziju u svim sferama života potreban otkrivajući, a ne dijagnosticirajući pogled te da osobe sa invaliditetom imaju iste želje, radosti, granice i razočarenja kao i svi drugi.

 

U svom predavanju o temi “Izazovi i perspektive inkluzije u Kantonu Sarajevo“, predavač Pedagoške akademije Univerziteta u Sarajevu, doc.dr. Haris Memišević, naglasio je potrebu osposobljavanja nastavnike za rad sa djecom sa poteškoćama i analizu rezultata tog rada. “Obrazovanje definitivno treba reformu koja će donijeti nove metode rada, poboljšati saradnju između škola i unutar škole te poboljšati pripremu nastavnika i odgajatelje. Cilj ovog inkluzivnog procesa trebao bi biti dostizanje maksimuma intelektualnog potencijala svakog djeteta“, rekao je doc.dr. Memišević.

 

Moderirajući diskusiju sa prisutnim gostima i učesnicima konferencije, predsjednica Udruženja mladih Ružičnjak-Los Rosales, Jasna Rebac, navela je poraznu činjenicu da BiH frizira podatke u izvještajima o poštovanju ljudskih prava, dok je u svom izlaganju direktor KJU Porodično savjetovalište KS, Senad Alić, predstavio projekat ZaJedno te najavio izradu programa koji će u skorom periodu putem odjeljenskih zajednica edukovati učenike osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo o inkluziji.

 

U BiH, djeca i općenito osobe sa invaliditetom izložene su diskriminaciji i predrasudama. Budući da se koncept inkluzije još uvijek ne implementira u dovoljnoj mjeri, mnoga djeca su suočena sa socijalnom isključenošću i izolacijom.

Proces deinstitucionalizacije socijalno ugroženih građana je posebno važan

Na inicijativu “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” danas su ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Amela Dautbegović primili predstavnike ovog centra Harisa Haverića, Minelu Ćeško i Zlatana Horu. Oni su im, ovom prilikom, uručili zahvalnice za podršku koju pružaju u radu njihovog centra.

Upoznali su resorne ministre kako oni za svoje korisnike održavaju kurseve engleskog jezika, dekupaža, kao i da imaju plastenike.

Razgovarano je o daljnjem procesu deinstitucionalizacije u Kantonu Sarajevo, jer se tu prvenstveno radi o potrebama socijalno isključenih građana KS, a zahvaljujući američkim donatorima nedavno je kupljena nekretnina koja je namijenjena za realizaciju ovog vrlo važnog procesa.

Ministrica Dautbegović i ministar Nenadić su informisali predstavnike Sumera o aktivnostima Vlade KS, ali i o nastavku realizacije zajedničkih projekata organizacijama koje poput njih odgovorno i posvećeno vode brigu o socijalno ugroženoj populaciji.

Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar

Samozastupnici iz Udruženja “Sunce” Mostar i “Zajedno” Banja Luka posjetili su Sumero centar za podršku osobama s invaliditetom u Hotonju. Članovi Grupe za samozastupanje SUMERO su kroz par prezentacija sa njima podijelili svoja dotadašnja iskustva, te ukazali na važnost samozastupanja za osobe s invaliditetom. Bila je ovo izvrsna prilika za razmjenu zajedničkih ideja i diskusiju o potencijalnim budućim zajedničkim aktivnostima i inicijativama.

Posjeta je organizirana uz podršku Češke razvojne agencije, češke nevladine organizacije People in Need, i sa partnerima Savezom Sumero, Udruženjem „Sunce“ Mostar, i Udruženjem „Zajedno“ Banja Luka.

I Kanton Sarajevo se priključuje procesu deinstitucionalizacije

Potpisan Sporazum o saradnji koji omogućuje uključenost osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu

U prostorijama Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u zajednici upriličeno je zvanično potpisivanje Sporazuma o saradnji na prevenciji institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.
Sporazum su potpisali ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović, direktor JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Adnan Podžo i direktor “Sumero centra za podršku osobama s invaliditetom u lokalnoj zajednici” Haris Haverić.

Potpisnici ovog sporazuma su između ostalog saglasni da zajednički provedu Program prevencije institucionalizacije i deinstitucionalizacije osoba s invaliditetom, preveniraju smještaj osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite (prevencija institucionalizacije) i izvrše deinstitucionalizaciju osoba sa invaliditetom, pruže organizovanu i stručnu podršku osobama sa invaliditetom sa područja Kantona i organizaciju smještaja u stambenim jedinicama, te zajednički rade transfer znanja, studijske posjete, kampanje javnog zagovaranja i druge dostupne metode organizacionog i stručnog jačanja na polju razvoja savremenih socijalnih usluga u Kantonu Sarajevo.

U finansijskom smislu implementacija ovog sporazuma će da racionalizira izdvajanja iz Budžeta Kantona Sarajevo preveniranjem smještaja osoba sa invaliditetom u ustanove socijalne zaštite, te reducira nezaposlenost kroz otvaranje novih radnih mjesta i angažovanje stručnih kadrova kroz razvoj socijalnih usluga na području Kantona Sarajevo.

Kompanija Tondach u posjeti Sumero centru

Sumero centar su posjetili direktor kompanije Tondach, g. Jasmin Hošo i njegov saradnik g. Advan Kuljuh. Kompanija za proizvodnju crijepa Tondach je bila među glavnim donatorima izgradnje Sumero centra, gdje se osobama s intelektualnim teškoćama pruža podrška u izgradnji kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici, socijalizaciji i aktivnijem uključenju u društvenu zajednicu, te unapređenju ličnih kompetencija.

Ostvarena saradnja sa društveno odgovornom kompanijom Tondach je odličan primjer kako se organizacija SUMERO i njeni programi podržavaju ne samo finansijski nego i suštinski. Zahvaljujući ovakvom vidu podrške mi se dalje razvijamo kao organizacija koja implementira i razvija ključne procese i promjene koji poboljšavaju kvalitet života osoba s invaliditetom u BiH.

Page 2 of 1112345...10...Last »
000