Predstavnici kompanija Raiffeisen Bank, Tondach BiH i Securitas BH posjetili Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom u Vogošći

centarU organizaciji Saveza organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO, direktori društveno odgovornih kompanija Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Tondach BiH i Securitas BH, posjetili su Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom u Vogošći koji je trenutno u izgradnji. Domaćin posjete bio je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, koji je gostima predstavio sve što je do sada učinjeno na izgradnji, te izložio dalji plan gradnje.

“Ovo je odličan primjer kako društveno odgovorne kompanije podržavaju SUMERO ne samo finansijski nego i suštinski. Uz njihovu pomoć mi se dalje razvijamo kao organizacija koja pruža podršku osobama sa intelektualnim poteškoćama diljem BiH“, istakao je Haverić te se zahvalio svim direktorima što su i lično posjetili Centar.

“Poslujući u skladu sa strategijom održivosti, kontinuirano nastojimo da svoj uspjeh podijelimo sa zajednicom u kojoj djelujemo, pružajući podršku brojnim projektima usmjerenim na najosjetljivije kategorije stanovništva. Jedan od, za nas značajnih, projekata, koji smo realizovali u ovoj godini, je nastavak podrške izgradnji Sumero Centra za osnaživanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, direktor Raiffeisen Bank.

Podršku izgradnji Centra pružio je i Securitas BH koji već godinama posebnu pažnju posvećuje društveno odgovornim projektima. Član uprave i direktor odjela za rizik SecuritasBH, Zlatko Prndelj, podsjetio je da Securitas BH i SUMERO već duže vrijeme uspješno sarađuju, a da je ovo samo jedan od takvih projekata.

“Želimo da Savez SUMERO i korisnici ovog Centra imaju adekvatne uslove za ostvarivanje aktivnosti bitnih za samostalan život. Ova populacija je nezasluženo na marginama društva i vjerujemo da će postojanje ovog Centra doprinijeti njihovoj bržoj i boljoj integraciji u društvo“, istakao je Prndelj.

U ime budućih korinika ovog Centra, predstavnik grupe samozastupnika i korisnik SUMERO programa ‘Stanovanje u zajednici’, Zlatan Horo, naveo je kako su svi korisnici uzbuđeni zbog otvaranja ovog Centra i kako će im nove prostorije pružiti priliku za kvalitetnije svakodnevne aktivnosti.

Glavni cilj ovog Centra bit će osposobljavanje korisnika za nezavisno življenje u lokalnoj zajednici, edukacija asistenata za podršku korisnicima, podrška životu u lokalnoj zajednici, samoodređenje i samozastupanje te realizacija njihovih osnovnih ljudskih prava.

Zenica: Ustanova Sumero organizirala radno edukativni sastanak na temu Razvoj usluga stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku

zenicaSUMERO kao ustanova socijalne zaštite razvija nove modele socijalnih usluga i promovira ljudska prava, zastupanje i samozastupanje osoba s intelektualnim teškoćama, s ciljem njihovog socijalnog uključivanja kroz razvoj kvalitetnih servisa podrške u lokalnoj zajednici. U protekloj godini je u oblasti socijalne politike pokrenuto niz procesa koji treba da doprinesu poboljšanju kvaliteta života osoba s invaliditetom. U okviru ovih procesa Ustanova Sumero je u partnerstvu sa kantonalnim ministarstvom za rad, socijalnu politiku i izbjegice Zeničko dobojskog kantona pokrenula program Život u lokalnoj zajednici za osobe s invaliditetom i na području ovog kantona. U cilju dobijanja cjelovitih informacija o razvoju programa, za direktore i predstavnike centara za socijalni rad sa područja Zeničko-dobojskog kantona, predstavnike resornog kantonalnog ministarstva i općine Zenica organiziran je radno edukativni sastanak na temu Razvoj usluga stanovanja u lokalnoj zajednici uz podršku.

Savez Sumero gost na obilježavanju nacionalnog praznika Austrije

praznik-austrije-2Austrijski ambasador u Bosni i Hercegovini Martin Pammer upriličio je 28. oktobra u Sarajevu prijem povodom Nacionalnog praznika Austrije. U okviru prijema, a u znak zahvalnosti za uspješnu saradnju i podršku budućem radu, Savezu Sumero uručena je donacija Austrijske ambasade. Hvala prijateljima Saveza na podršci.

Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH

Slika-10U okviru projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, koji finansira USAID Misija u BiH, uz pomoć Američkog naroda, u hotelu Hollywood održan je trening na temu ‘’Saradnja sa lokalnim vlastima’’. Učešće na treningu uzeli su predstavnici devet organizacija za osobe sa invaliditetom. Uz korisna predavanja i radionice, donesen je i set zaključaka za unapređenje saradnje između nevladinih organizacija za osobe sa invaliditetom i lokalnih vlasti.

Rehabilitacija u zajednici

DSCN2526U protekloj sedmici, u okviru USAID projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, Savez Sumero organizovao je trening na temu ‘’Rehabilitacija u zajednici’’. Predavači na treningu bili su stručnjaci defektolozi, logoped, tiflolog i surdoaudiolog. Učesnici treninga bili su članovi organizacija – implementatora ovog projekta: Savez SUMERO, ‘’Leptir’’ Bugojno, ‘’Kuća nade’’ Odžak i ‘’Djeca nade’’ Prozor Rama. Zajednička ocjena je da ova edukacija predstavlja značajan korak u uvođenju modernih usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Bugojnu

27 Marta je u prostorijama Udruženja roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama “Leptir” u Bugojnu otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Centar je otvoren u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“ koji, uz finansijsku podršku Misije USAID-a i Američkog naroda u našoj zemlji, provodi Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO.

Ploču na ulazu u novootvoreni Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom otkrili su Biserka Božić, predsjednica Udruženja “Leptir”, najmlađi korisnik ovog udruženja 7-godišnji Mirnes Karašin i načelnik Bugojna Hasan Ajkunić.

Realizacija projekta u “Leptiru” počela je prije tri mjeseca a dosad je uključeno 20 korisnika -osoba sa intelektualnim poteškoćama, starijih od 18 godina, kao i njihovi roditelji. Cjelokupan projekt bit će implementiran u naredne dvije godine.

Mogu kazati da je ovo udruženje izraslo u nešto što može biti primjer čitavoj BiH. Jedno veliko hvala svim ljudima koji su pomogli, posebno našim američkim prijateljima koji su krenuli u ovaj veoma značajni dvogodišnji projekt.

Vjerujem da ćemo na kraju postati jednaki u društvu i da smo na ovaj način stvorili topliji ambijent i preduslove da se naš grad i naši građani malo više okrenu prema ovim ljudima. Ne traže oni puno. Oni samo hoće da svi imamo jednaka prava u svom gradu i svojoj državi, naglasio je načelnik Ajkunić.

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Odžaku

Otkrivanjem ploče 27.Marta, na ulazu u objekat Udruge roditelja, građana i prijatelja za pomoć djeci i mladima s posebnim potrebama “Kuća nade” u Odžaku, otvoren je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom. Ploču su otkrili načelnik općine Odžak dr.sc. Hajrudin Hadžidedić i predstavnica USAID-a, Dalma Čengić.

Centar je otvoren u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“ koji, uz financijsku podršku Misije USAID-a I Američkog naroda u našoj zemlji, provodi Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH – SUMERO.

Cilj ovog projekta je raditi na modernom pristupu u pružanju usluga iz oblasti socijalne zaštite osoba s invaliditetom.

Udruga “Kuća nade” jedna od partnerskih organizacija na ovom projektu, koji je nastao iz potrebe da se humanizira i modernizira sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici.

Unaprijeđeni će centri osigurati da i do 1000 njihovih korisnika primaju usluge rehabilitacije, od govorne terapije, preko Braillovog pisma, pa do sportskih i rekreativnih aktivnosti, ali će također osigurati i treninge I kurseve poput kuharskih, koji mogu unaprijediti samostalni život osoba s invaliditetom.

Dugoročni cilj je da svako mjesto u BiH ima svoje centre za osnaživanje i rehabilitaciju, koji bi mogi pružiti usluge svojim korisnicima, osobama sa invaliditetom i njihovim obiteljima na području samostalnog življenja, samoodređenja, samozastupanja, osnaživanja njihovih kapaciteta, planiranja usmjerenog na osobu, realizacije prava, rehabilitacije, edukacije i brojnim drugim oblastima.

Ovom događaju prisustvovali su i predsjedatelj Općinskog vijeća Odžak Pero Radić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike u vladi ŽP Blaž Župarić, ravnateljica Centra za socijalni rad Ivka Božić, predstavnici SUMERA, medija i dr.

Centar za osnaživanje i rehabilitaciju

Otvoren Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom

Savez organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO, u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ koji se realizira uz podršku Misije USAID-a u BiH i Američkog naroda, 01.04.2014. u Sarajevu, otvorio je Centar za osnaživanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom.

Glavni cilj Centra je osposobljavanje korisnika za nezavisno življenje u lokalnoj zajednici, zamoodređenje i samozastupanje te realizacija osnovnih ljudskih prava, osoba s invaliditetom.

“Ovo je nešto što mi već godinama radimo s organizacijama osoba s invaliditetom, a to je provedba strategije izjednačavanja osoba s invaliditetom kroz stvaranje regionalnih koalicija, radimo na osnaživanju osoba s invaliditetom u njihovoj lokalnoj zajednici”, izjavio je federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber.

Stručni konsultant u SUMERO-u dr.sc. Haris Memišević je naglasio da projekt „Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH“ predstavlja novu paradigmu usluga ovoj populaciji.

“Cilj projekta je da poboljša način života osoba s invaliditetom u BiH. Dosadašnja praksa je pokazivala da se ove osobe mahom nakon završenog formalnog obrazovanja smještaju u institucije. Savez SUMERO mijenja čitav taj pristup jer će osobe sada moći ostati u lokalnoj zajednici”, izjavio je Memišević.

Osim edukativno-odgojnog aspekta, projekt ima za cilj i podizanje svijesti javnosti te smanjivanje predrasuda društva u cjelini prema osobama s invaliditetom, a isti centri su protekle sedmice otvoreni u Bugojnu, Odžaku te Prozor- Rami.

Jedna od aktivnosti koa će se realizirati u narednom periodu, za smanjivanje predrasuda u društvu jeste “Idemo na kafu“ u kojoj će učenici i studenti zajedno s osobama s invaliditetom izlaziti u grad i međusobno se upoznavati.

Potpisani sporazumi o saradnji u Kreševu i Fojnici

Potpisani-sporazumi-o-saradnji-u-Kreševu-i-FojniciTim Saveza Sumero, boravili su 10.04.2013. u zvaničnoj posjeti Općini Kreševo i Fojnica i tom prilikom je potpisan sporazum o Životu u lokalnoj zajednici.

Buduću saradnju na projektu “Život u lokalnoj zajednici” ozvaničili su potpisivanjem sporazuma o saradnji direktor Saveza Sumero, Haris Haverić, pomoćnik načelnika za opće poslove i društvene djelatnosti Općine Fojnica, g.Josip Markota i šefica odjela službe za socijalnu skrb Općine Kreševo.

” Ovaj projekat koji provodi Savez Sumero veliki je korak za osobe sa intelektualnim teškoćama. Predstavlja sistem uključivanja osoba sa intelektualnim teškoćama kroz razvoj mješovitog sistema usluga lociranih u lokalnim zajednicama. Cilj ovog projekta je da osobe sa intelektualnim teškoćama u BIH ostvare osnovna ljudska prava, slobode, pravo neovisnog življenja, obrazovanja i dr, a sve u skladu sa UN konvencijom i međunarodnim aktima”, istakao je direktor Sumera, Haris Haverić.

U narednom periodu radiće se na uspostavljanju stanova za korisnike u Kreševu i Fojnici, kao i na angažiranju asistenata koji će svakodnevno provoditi razne aktivnosti sa osobama sa intelektualnim teškoćama.

Page 11 of 11« First...7891011