Organiziran trening na temu ‘’UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom’’

treningOrganizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz cijele BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom’’. Naglasak je dat članovima 12, 13 i 27 Konvencije, koji tretiraju pitanja rada i zapošljavanja, jednakosti pred zakonom i ostvarivanja prava osoba s invaliditetom. Predavači na treningu bili su Igor Kamočaji, direktor JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i Mirza Ustamujić, član Upravnog odbora Američko- bosanske fondacije. Učesnici treninga ocijenili su predavanja i radionice veoma uspješnim. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH.

Procjena potreba osoba sa intelektualnim teškoćama

procjenaU okviru projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba s invaliditetom u BiH”, koji finansira USAID, u Sarajevu je organiziran trening na temu ”Procjena potreba osoba sa intelektualnim teškoćama”. Trening za projektne timove i partnerske organizacije održali su predavači: Prim.dr. Fehma Kovač, Arnela Skopljak, Edin Pita i Inga Biščević.

Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u BiH

SISTEM SOCIJALNE ZAŠTITE OSOBA SA INVALIDITETOM SE MORA MODERNIZIRATI I HUMANIZIRATI

Okrugli stol - Unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom u BiH

Okrugli stol – Unapredjenje polozaja osoba sa invaliditetom u BiH

Sinergija zdravstvenog, obrazovnog i socijalnog sektora neophodna je za efikasnije i racionalnije djelovanje prema osobama sa invaliditetom, jedan je od zaključaka okruglog stola koji se o temi “Unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“, održao 25. i 26. februara u hotelu Hollywood, u organizaciji Saveza organizacija za pomoć osobama sa intelektualnim teškoćama FBIH – SUMERO. Ključni akteri i akterke iz nevladinog sektora i međunarodnih organizacija zajedno su sa predstavnicima vlasti razgovarali o poboljšanju sistema socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom, a podršku organizaciji ovog okruglog stola dala je Američka agencija za međunarodni razvoj USAID.

Ističući zajednički stav da je zaposlenje jedan od najvažnijih faktora koji utiču na kvalitet života osoba s invaliditetom, direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, naveo je kako je u ovaj proces potrebno uključiti i poslodavce kako bi i oni bili direktni sudionici procesa unaprjeđenja položaja osoba s invaliditetom. “Smatramo da je potrebno izvršiti analizu tržišta rada u BiH s ciljem bolje i kvalitetnije profesionalne orijentacije osoba sa invaliditetom. Učesnici i učesnice su još jednom napomenuli da je Bosna i Hercegovina kao potpisnica UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom obavezna da obezbijedi pristupačno okruženje osobama sa invaliditetom, te se nadamo da će se to uskoro i postići na svim administrativno-teritorijalnim nivoima u BiH“, rekao je Haverić te dodao da je potrebno modernizirati i humanizirati sistem socijalne zaštite osoba sa invaliditetom.

Neki od zaključaka konferencije su i da je trenutni model kategorizacije djece sa smetnjama u razvoju diskriminatoran i da ga je potrebno mijenjati, da je rana intervencija neophodna za svu djecu sa razvojnim teškoćama, te da je neophodno usaglasiti terminologiju u sektoru invaliditeta na način da bude precizna i nestigmatizirajuća.

Navodeći mišljenje učesnika i učesnica okruglog stola kako političke stranke trebaju kreirati više inicijativa koje se odnose na unaprjeđenje položaja osoba sa invaliditetom, direktor Službe za zapošljavanje KS, Igor Kamočaji, rekao je da neophodno kreirati model ”totalne koordinacije” organizacija za osobe sa invaliditetom, s ciljem zajedničkog nastupa u javnom zagovaranju prema donosiocima odluka. “Smatramo da osobe sa invaliditetom moraju podići svoje kapacitete kako bi razumijele sopstveno, ali i stanje u BiH, jer jedino tako mogu biti spremni da kvalitetnije nastupe prema donosiocima odluka“, naglasio je Kamočaji te dodao da se moraju iskoristiti postojeći pravni akti i započete reforme socijalnog sektora, jer one mogu rezultirati da obaveze institucija prema osobama s invaliditetom budu jasno definisane i raspodijeljene.

Ova aktivnost organizovana je u okviru dvogodišnjeg projekta „Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini“. Projekat je podržan od USAID Misije u Bosni i Hercegovini uz pomoć američkog naroda. Projekat je nastao iz potrebe da se humanizuje i modernizuje sistem pružanja usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u lokalnoj zajednici. Cilj projekta je poboljšanje usluga socijalne zaštite za osobe sa invaliditetom u BiH kroz uspostavu Centara za osnaživanje i rehabilitaciju širom BiH.

Trening na temu ”Nezavisno življenje osoba sa intelektualnim teškoćama”

trening2Organizacije za podršku osobama sa invaliditetom iz svih područja BiH uzele su učešće na treningu pod nazivom ”Nezavisno življenje osoba sa intelektualnim teškoćama”. Predavači na treningu bili su Fata Ibralić, Predsjednica Saveza SUMERO i Haris Memišević, stručni saradnik Saveza SUMERO. Predavanja, nivo stečenog znanja te radionice koje su organizovane u sklopu treninga učesnici su ocijenili visokom ocjenom. Aktivnost je organizovana u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”, koji podržava USAID Misija u BiH.

Posjeta grupe ukrajinskih mirovnih, medijskih, kulturnih i javnih djelatnika

posjetaUdruženje „Mirovna Akademija“ organiziralo je posjetu grupe ukrajinskih mirovnih, medijskih, kulturnih i javnih djelatnika Bosni i Hercegovini.
U sklopu ove posjete, projektni tim Saveza SUMERO ugostio je tim stručnjaka iz Ukrajine koji u svojoj zemlji rade u oblasti socijalni zaštite. Cilj sastanka bio je upoznati kolege iz Ukrajine kako se problemi u ovoj oblasti rješavaju u BiH.

Radionica o invaliditetu

radionicaNekoliko stotina učenika Treće Gimnazije i Katoličkog školskog centra iz Sarajeva učestvovali su na radionicama o invaliditetu koje je Savez Sumero organizovao u sklopu projekta ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH”.

Savez SUMERO je u saradnji sa profesionalcima u oblasti invaliditeta kreirao plan aktivnosti za podizanje svijesti mladih osoba o položaju i pravima osoba sa invaliditetom. Cilj je da se ovi mladi ljudi, kao stub BH društva, edukuju u oblasti invaliditeta i da svojim vršnjacima i okolini šire pozitivne stavove o osobama sa invaliditetom i na taj način smanje predrasude prema ovoj populaciji.

Pored informisanja o invaliditetu, dio radionica bila je i simulacija invaliditeta koja je imala za cilj pokazati učenicima kako je to biti osoba sa invaliditetom kroz simuliranje invaliditeta. Ova strategija se pokazala veoma efikasna za razvijanje empatije prema osobama sa invaliditetom.

Naša iskustva su nedvosmisleno pokazala da su druženje i edukacija najbolji način za eliminisanje predrasuda. To pokazuju i volonteri Saveza Sumero, učenici Treće gimnazije I katoličkog školskog centra u Sarajevu, koji svojim angažmanom pokazuju kapacitete mladih ljudi i utiču na stvaranje pozitivnih stavova u društvu. Smatramo da i učenicima drugih škola u Kantonu Sarajevo i ostaku BiH treba pružiti mogućnost edukacija i druženja sa osobama sa invaliditetom.

Projekat ”Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH” podržava USAID Misija u BiH.

Rođendanska zabava Hasnije Vilić – korisnice Ustanove Sumero

rodjendanPovodom rođendana Hasnije Vilić, korisnice Ustanove Sumero i programa Stanovanje u zajednici uz podršku, u Bosanskom Petrovcu je organizovano prigodno druženje. Uz prisustvo ostalih korisnika Ustanove Sumero, uposlenika Ustanove te sugrađana, druženje su svojim dolaskom uveličali i predstavnici lokalne zajednice, načelnik općine B. Petrovac, Zlatko Hujić, Direktor Centra za socijalni rad B. Petrovac, Senad Husetić te novinari iz Sarajeva koji su zabilježili ovu lijepu priču. Uz ugodnu atmosferu i druženje, tokom skupa je razgovarano i o nastavku dobre saradnje ove lokalne zajednice i Ustanove Sumero na otvaranju novih stambenih jedinica na ovom području.

Tim Ustanove Sumero od srca želi dragoj korisnici Hasniji SRETAN ROĐENDAN!!!

Proglašeni pobjednici konkursa za najbolji esej na temu ‘’Invaliditet’’

Hena-HodzicU okviru radionica o invaliditetu, koje su u mjesecu decembru organizirane u srednjim školama u Sarajevu, Prozor-Rami, Bugojnu i Odžaku, raspisan je i konkurs za najbolji esej na temu ‘’Invaliditet’’. Pobjednici konkursa su:

– Hena Hodžić, Druga Gimnazija, Sarajevo
– Luka Lovrić, Srednja ekonomska škola, Prozor-Rama
– Almedina Kulaš, Gimnazija Bugojno

Radionice u srednjim školama organizirane su u okviru projekta ‘’Osnaživanje I rehabilitaciju osoba sa invaliditetom’’, koji finansira USAID Misija u BiH. Cilj radionica je da se mladi ljudi, kao stub našeg društva, edukuju u oblasti invaliditeta i da svojim vršnjacima i okolini šire pozitivne stavove o osobama sa invaliditetom i na taj način smanje predrasude prema ovoj populaciji.

Uručenje nagrade za pobjednicu iz Druge gimnazije, Sarajevo, organizirana je 30.12.2014 godine u prostorijama Saveza SUMERO.

Čestitamo pobjednicima!
Tim Saveza SUMERO

Trening na temu “Zastupanje i samozastupanje osoba sa invaliditetom”

Trening-26.12-17U okviru projekta ‘’Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH’’, koji finansira USAID Misija u BiH, 26.12.1014 godine u hotelu Holivud organizovan je jednodnevni trening na temu ‘’Zastupanje I samozastupanje osoba sa invaliditetom’’. Predavači na treningu bili su Fikret Zuko, Direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo te članovi Grupe za samozastupanje Saveza Sumero. Učesnici treninga bili su članovi organizacija za osobe sa invaliditetom iz Sarajeva, Bugojna, Prozor-Rame, Zenice, Gradačca i Konjica. Zajednička ocjena svih učesnika je da je trening bio izuzetno uspješan.

Tamo gdje se osjećam sigurnim – Ovo sam ja

sumero_A3_posterSavez organizacija za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama FBiH SUMERO, u saradnji sa Udruženjem dramskih umjetnika Altteatar i uz finansijsku podršku USAID misije u Bosni i Hercegovini, realizira pozorišni projekat “Tamo gdje se osjećam sigurnim – Ovo sam ja“. Glavni protagonisti ovog projekta biće dvanaest osoba sa intelektualnim teškoćama koji će kroz pozorišni performans progovoriti o svojim najintimnijim dilemama, pokazujući svoje drugo JA. Premijera je zakazana za 9. decembar, a ulaz za sve posjetioce je slobodan.

Naglašavajući kako se ne radi o klasičnoj predstavi nego ispovijesti, autorica projekta, Alena Džebo, istakla je da je cilj performansa pokazati ljudskost osoba sa intelektualnim poteškoćama, koji na delikatan način promatraju sebe i život koji žive. “Protagonisti se ovom prilikom hrabro suočavaju sa važnim pitanjima poput roditeljstva, prijateljstva, njihove uloge u javnom i umjetničkom životu i sl. Zauzvrat od publike očekuju samo to da budu dodirnuti, da ih se osjeti i da ih se prepozna kao bitan dio društva“, navela je Džebo te dodala da će svoje ispovijesti imati Adis BarakovićBelma DžuburNejra SinanovićKenan TopalovićMirza BegovićNino KoprivicaAdo PribišićLejla ĐipSanja GeljićSabaheta ŠahinpašićAmir Pašić i Darija Sokolović.

U bh. društvu danas, osobe sa intelektualnim poteškoćama, kao i svaka osoba sa posebnim potrebama, svedena je na postojanje grupe, kao dio određene ustanove, organizacije, udruženja. Pozorišnim projektom “I ovo sam ja“ pokušava se uraditi upravo suprotno, otkriti pojedinca, individuu, čije postojanje nije obilježeno samo određenim invaliditetom, već koji se suočava sa svakodnevnicom i bori za svoj opstanak, svoje postojanje i prepoznavanje u društvu“, istakao je direktor Saveza SUMERO, Haris Haverić, te se još jednom zahvalio USAID misiji u BiH bez čije finansijske pomoći održavanje ovog projekta ne bi bilo moguće.

“Tamo gdje se osjećam sigurnim – Ovo sam ja“ realizira se u okviru projekta “Osnaživanje i rehabilitacija osoba sa invaliditetom u BiH“. Performans je inspirisan teorijom kanadskog psihijatra, Erica Bernea, koji je u svojoj teoriji motivacije, spominje pojam svojevrsne “gladi” koju svaka osoba osjeća kad joj nisu zadovoljene bazične psihološke potrebe. Kao temeljnu potrebu koju svaki pojedinac želi zadovoljiti u kontaktu s okolinom je glad za prepoznavanjem, potreba osobe da bude priznato njezino postojanje, i potvrda o tome da je prihvaćena i vrijedna pažnje ostalih ljudi. Ovu glad prema Berneu može ispuniti samo drugo ljudsko biće.

Page 10 of 11« First...7891011